Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU
13.04.2018

Obuka na temu Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU održana je 13. aprila u Podgorici za sve jedinice lokalne samouprave. Obuka je organizovana u saradnji Zajednice opština i Uprave za kadrove, a na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar-jun 2018. godine.

Na obuci je predstavljen Zakon o lobiranju, kao i druga normativna akta koja uređuju ovu oblast. Polaznici su upoznati sa pojmom i opsegom lobiranja, naučili su da naprave razliku između lobiranja i onoga što nije lobiranje, kao i da razdvoje dozvoljeno od nedozvoljenog lobiranja. Stekli su neophodna znanja o pravima i obavezama lobiste i lobiranog lica. Predstavljena su i uporedna iskustva, pozitivna i negativna, iz zemalja Evropske unije u ovoj oblasti.

Ciljna grupa za obuku su bili donosioci opštih normativnih akata u lokalnim samoupravama, kao i drugi zainteresovani lokalni službenici i namještenici.

Predavač je bio mr Mladen Tomović, načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije.

Obuci je prisustvovalo ukupno 17 polaznika i to iz Glavnog grada Podgorice i opština: Nikšić, Danilovgrad, Kolašin, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Bar i Ulcinj.

Kategorija: