Generalna Skupština NALAS-a i Regionalna konferencija o socijalnoj inkluziji i (re)integraciji kroz održive razvojne ciljeve
18.04.2018

Na Brdu kod Kranja, u organizaciji GIZ-a i NALAS-a, 17-18. aprila 2018. godine, održana je dvodnevna regionalna konferencija posvećena pitanjima socijalne inkluzije i (re)integracije kroz Agendu 2030 i održive razvojne ciljeve.

U fokusu konfrencije su bila pitanja vezana za izazove u približavanju Agende 2030 i održivih razvojnih ciljeva lokalnim zajednicama, načinima postizanja socijalne inkluzije i koracima koje treba u tom pravcu preduzeti.

Konferencija je pružila platformu za više od 120 lokalnih aktera, NVO i predstavnika sa nacionalnog nivoa kako bi se (1) predstavili uspješno implementirani pristupi u lokalnim zajednicama vezani za socijalnu uključenost i (re) integraciju, (2) povećala svijest o izazovima u opštinama i prepoznala važnost saradnje unutar i među državama i različitim zainteresovanim stranama, (3) unaprijedila znanja o održivim razvojnim ciljevima i migracijama i (4) preporučili pristupi za socijalnu inkluziju i (re) integraciju.

U okviru konferencije organizovana je 13. sjednica Skupštine Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS.

Skupštinu NALAS-a su otvorili: Mićo Mićić,  predsjednik NALAS-a; Franz Schausberger, član Komiteta regiona i specijalni savjetnik komesara Hana;  Breda Pečan, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evropa i Sibille Suter Tejada, Ambasador Švajcarske u Makedoniji.

Na Skupštini su usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj NALAS-a za 2017. godinu, kao i Program rada za 2018. godinu. Razmatrana su pitanja vezana za Strategiju proširenja EU, predstavljanje NALAS-a i zastupanje i ulogu lokalnih vlasti u krizi izbeglica i migracija.

Na osnovu sistema predsjedavanja rotacijom, Darko Fras, gradonačelnik Sveta Trojca, Slovenija, imenovan je za novog predsjednika NALAS-a u narednom jednogodišnjem periodu.

Konferenciji i Skupštini NALAS-a prisustvovali su delegati iz Crne Gore Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić i Mijuško Bajagić, predsjednik Opštine Plužine.