Održana VI sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi
21.02.2018

Šesta sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi održana je 21.02.2018. godine, u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Veselin Grbović – predsjednik Opštine Nikšić. 

Savjet je razmatrao godišnji Izvještaj o realizovanim obukama lokalnih službenika i namještenika u 2017. godini, organizovanih na osnovu Planova obuka, koje je donio Savjet za obuku.

Savjet je prihvatio Izvještaj, uz konstataciju da je u izvještajnom periodu realizovano ukupno 58 obuka na 24 teme kojima je prisustvovalo 1025 lokalnih službenika i namještenika i ocjenu da je  Plan obuka realizovan u visokom procentu. Planirane obuke na temu „Službenički sistem“ i „Kadrovsko planiranje“, nijesu realizovane iz razloga što je njihova realizacija uslovljena donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je stupio na snagu početkom ove godine.   

Savjet je razmatrao i donio Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2018/2019. godinu. Opšti program namijenjen je svim kategorijama lokalnih službenika i namještenika koji žele da steknu nova, odnosno unaprijede postojeća znanja i vještine. Opštim programom planirana je obuka u 11 tematskih oblasti, sa 78 tema iz tih oblasti.

Na osnovu iskazanih potreba opština, Savjet je donio Specifični program obuke za unapređenje znanja i vještina, iz oblasti inspekcijskog i komunalnog nadzora na lokalnom nivou, koji obuhvata tri teme i to: Inspekcijski nadzor na lokalnom nivou; Komunalni nadzor i Prekršajni postupak. 

Savjet za obuku donio je Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar-jun 2018. godine, kojim je obuhvaćeno 14 tema. Obuke će se, shodno Planu, organizovati regionalno (centralni, sjeverni i primorski region), o čemu će opštine biti blagovremeno obaviještene.

Savjet je konstatovao da se dosadašnja saradnja Uprave za kadrove i Zajednice opština na organizovanju i sprovođenju obuka pokazala kao uspješna, što daje konkretne i dobre rezultate na unapređenju znanja i vještina lokalnih službenika i namještenika, što će biti praksa i ubuduće. Sredstva za sprovođenje Opšteg i Specifičnog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore, tako da će lokalni službenici i namještenici i dalje moći besplatno da pohađaju sve obuke u organizaciji Zajednice opština i Uprave za kadrove.

 Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2018/2019.godinu

Specifični program za unapređivanje znanja i vještina iz oblasti inspekcijskog i komunalnog nadzora na lokalnom nivou 

Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar-jun 2018.godine

Kalendar obuka

Kategorija: