Pripremljen Model Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2018.-2021. godine
15.01.2018

Vlada Crne Gore je 2016. godine donijela Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine. Strategijom su utvrđene mjere i aktivnosti koje treba za rezultat da imaju obezbjeđivanje potpune zaštite od diskriminacije i uživanje jednakih prava u svim oblastima života licima sa invaliditetom.

Kao nosioci obaveza u izvršavanju mjera i aktivnosti, Strategojom su u značajnom dijelu prepoznate jedinice lokalne samouprave i Zajednica opština, kao ključni nosilac izrade Modela Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. U cilju pomoći opštinama da pripreme i donesu Lokalni akcioni plan, Zajednica opština je formirala Međuresorsku radnu grupu, od predstavnika opština, ministarstva zaduženih za pitanja lica sa invaliditetom, NVO-a i Sekretarijata Zajednice opština, koja je pripremila Model Lokalnog akcionog plana.

Model Lokalnog akcionog plana dostavljen je svim opštinama na korišćenje. Model nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već treba da pomogne u obezbjeđenju smjernica i principa na kojima će opštine urediti ovo važno pitanje i donijeti svoje lokalne akcione planove. Model Lokalnog akcionog plana može poslužiti kao osnov da, shodno specifičnim potrebama u lokalnoj zajednici, opštine lakše identifikuju aktivnosti i mjere i pripreme svoje akcione planove.

Korišćenje Modela može ubrzati donošenje loklanih akcionih planova, a što za rezultat treba da ima značajnije unapređenje uslova života i rada lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, uz uvažavanje svih prava i posebnosti, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Model Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2018-2021. godine, pripremljen je kao jedinstven Model lokalnog akcionog plana za implementaciju Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020.godine, na koju se odnosi I dio Modela i implementaciju Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine, na koju se odnosi II dio ovog Modela.

Model Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2018-2021. godine možete naći ovdje.