Prezentacija praksi koje su prijavljene za Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2017. godinu
13.12.2017

Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“, koji realizuje Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori, ove godine obilježava destogodišnjicu sprovođenja. Program ima za cilj da identifikuje primjere najbolje prakse u lokalnim samoupravama u ključnim oblastima iz njihove nadležnosti, kako bi se iste javno nagradile, promovisale i obezbijedila njihova primjena u drugim lokalnim zajednicama.

U okviru realizacije projekta, Zajednica opština je 11.12.2017. godine u Podgorici organizovala sastanak Izbornog panela sa predstavnicima opština koje su kandidovale svoje prakse za dobijanje statusa najbolje prakse u 2017. godini. Bila je ovo prilika da predstavnici opština pokažu koje su to aktivnosti posebno inovativne i značajne u praksama sa kojima su ove godine kandidovali za učešće u Programu najbolje prakse.

Sastanku su prisustvovali članovi Izbornog panela: Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, Snežana Mugoša, vd. Direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu finansija, Enes Đokaj, načelnik Direkcije za monitoring i evaluaciju ruralnog razvoja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja i Vanja Starovlah, sekretarka Odbora za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Zajednici opština.

 Na sastanku su prezentovane sljedeće prakse, i to:

 • Za oblast „Realizacija projekata putem međunarodne saradnje“ prezentovane su tri prakse:
 • Kancelarija za pripremu i realizaciju projekata u Opštini Berane – praksu je prezentovala Maja Garović, iz Službe menadžera Opštine Berane;
 • Edukacijom i saradnjom do većeg stepena korišćenja međunarodnih fondova –praksu je prezentovao Sanel Ljušković, iz Službe menadžera Opštine Bijelo Polje;
 • Realizacija projekata u Žabljaku putem međunarodne saradnje sa Republikom Slovenijom – koju je predstavio Branislav Ćeranić, iz Službe Predsjednika Opštine Žabljak.

 

 • Za oblast „Efikasno upravljanje lokalnim javnim finansijama i lokalni ekonomski razvoj“ predstavljene su dvije prakse, i to:
 • Softver za planiranje budžeta – koji je predstavio mr Miomir Jakšić, sekretar Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorica i
 • Lokalni tim za promociju investicija i stranih ulaganja – praksu je predstavio Arslan Hajdinaga, savjetnik Predsjednika Opštine Ulcinj.

 

 • Za oblast „Ruralni razvoj u funkciji razvoja lokalne zajednice“ prakse su predstavile tri opštine, i to:
 • AgroLib – praksu je predstavio Jasmin Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj u Opštini Bijelo Polje;
 • Poboljšanje proizvodnje, efikasnosti i inovativnosti u malim poljoprivrednim gazdinstvima u cilju unapređenje ruralnog razvoja u opštini Mojkovac – koju je predstavila Jelena Vučetić, projekt menadžer u Opštini Mojkovac,
 • Povezivanje individualnih poljoprivrednih proizvođača sa strateškim investitorima – praksu je prezentovao Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo u Opštini Tivat.

 

 • Za oblast „Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica“ predstavljene su tri prakse, i to:
 • Ostvarenje strateških vizija  kroz saradnju Opštine Nikšić i NVO sektora –prezentovala je Slobodanka Roganović, Rukovodilac Službe Predsjednika Opštine Nikšić;
 • Unapređenje uslova na lokalnom nivou za implementaciju lokalnih i državnih strategija kroz saradnju sa nevladinim organizacijama – praksu je predstavila Milica Ristić, iz Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac;
 • Mediteranski vrt na Gorici – koju je prezentovao Dragutin Đeković, menadžer Glavnog grada Podgorica.

 

Članovi Izbornog panela su se, kroz prezentaciju prijavljenih praksi i pitanja upućena predstavnicima opština, detaljnije upoznali sa praksama. Izborni panel će na posebnoj sjednici donijeti Odluku o izboru najboljih praksi, o čemu će blagovremeno biti obaviješteni svi učesnici Programa za 2017. godinu.