Održane obuke na temu „Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine“
22.11.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore organizovale su obuku na temu “Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine”. Obuka je organizovana na osnovu Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika 2016-2017. godine, odnosno Plana obuka za period oktobar-decembar 2017. godine.

Za opštine sjevernog regiona, obuka je održana u Beranama 16. oktobra, gdje je prisustvovalo 38 polaznika iz opština Berane i Petnjica, a za centralni region, obuku je 17. novembra u Nikšiću ispratilo 19 polaznika iz opština Nikšić, Plužine i Danilovgrad.

Predavači na obuci su bili Dragana Radević i Mihailo Zečević iz CEED Consulting –a. Predavači, u saradnji sa UNDP i Ministarstvom ekonomije, pružaju mentorsku podršku opštinama pri izradi ovih strateških dokumenata.

Cilj obuke je bio da se učesnici upoznaju sa metodama i tehnikama strateškog planiranja, sa posebnim fokusom na izradu strateškog plana razvoja opštine. Predstavljen je novi Pravilnik o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja JLS, a učesnici su imali priliku da se upoznaju sa tehnikama definisanja kratkoročnih i dugoročnih akcionih planova, zatim sa osnovnim načelima i pristupima u donošenju odluka, načinom definisanja mehanizama za mjerenje postignutog učinka i ostvarenih ciljeva, kao i sa zakonskim obavezama vezanim za ovo pitanje. Seminar je, takođe, bio prilika za dodatne konsultacije kod izrade strateškog plana razvoja opštine.

Podsjećamo – za opštine primorskog regiona, obuka „Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine” biće održana 08. decembra u Tivtu, a možete se prijaviti slanjem ispunjenog obrasca za prijavu na neki od sljedećih e-mail –ova:

– jelena.borozan@uom.co.me (ZOCG)
– ana.zecevic@uzk.co.me (UzK)