Održana obuka na temu “Sajber bezbjednost” u Tivtu
01.11.2017

Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala obuku na temu Sajber bezbjednost”. Obuka je, na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar-decembar 2017. godine, za opštine primorskog regiona organizovana u Tivtu 30. oktobra 2017. godine

Predavači na obuci su bili Kenan Duraković iz Ministarstva za informaciono društvo i Dušan Krkotić iz Ministarstva javne uprave.

Obuci je ukupno prisustvovalo 16 polaznika, od čega iz Opštine Bar 2, dok su ostali polaznici bili iz Opštine Tivat.

Obuka je bila praktičnog karaktera i namijenjena je svim lokalnim službenicima i namještenicima koji nisu informatičke struke.

Polaznicima obuke je najprije predstavljen institucionalni i legislativni okvir sajber bezbjednosti u Crnoj Gori, kojom prilikom su se upoznali i sa obavezom jedinica lokalne samouprave da oforme tzv. lokalni CIRT (eng. Computer Incident Response Team), odnosno tim za odgovor na računarske incidente, od minimum jednog službenika koji će biti kontakt za komunikaciju i razmjenu znanja i iskustava sa nacionalnim CIRT-om, a koji će takođe učestvovati u njihovim aktivnostima, edukacijama u zemlji i inostranstvu i sl. Takođe, ukazano je na potrebu za donošenjem Pravilnika o upotrebi računarsko-komunikacionih resursa u lokalnoj samouprave koji će se primjenjivati na sve zaposlene.

U okviru interaktivnih sesija, razmjenjivani su primjeri iz prakse, razmatrani su i prikazani načini zaštite od različitih vrsta hakovanja i opasnosti na internetu, zaštite ličnih i poslovnih podataka, e-mail-a, zaštite od „ransomware-a“, itd.

Obuka na ovu temu za opštine sjevernog regiona biće organizovana 01. decembra u Bijelom Polju, a zainteresovani se mogu prijaviti slanjem Prijavnog formularana e-mail jelena.borozan@uom.co.me (Zajednica opština) ili ana.zecevic@uzk.co.me (Uprava za kadrove).

Kategorija: