Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave
23.10.2017

Odbor za razvoj lokalne samouprave na sjednici održanoj 23. oktobra 2017. godine razmatrao je Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima i Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi i prispjele primjedbe i predloge od strane jedinica lokalne samouprave.

Odbor je analizirao prispjele stavove, primjedbe i predloge jedinica lokalne samouprave koje su dostavljene Zajednici opština povodom predmetnih zakonskih projekata i pripremio odgovarajuće Izjašnjenje.

Odbor je ocijenio da je, imajući u vidu značaj i međusobnu povezanost ova dva zakonska propisa,  neophodno obezbijediti da rješenja u sadržajnom i normativnom smislu budu konzistentna i usaglašena, kako ne bi izazivala dileme i poteškoće u njihovoj primjeni.

U tom smislu, Odbor je dao određene sugestije i predloge koji se odnose na potrebu ujednačavanja pristupa pri kategorizaciji radnih mjesta u Nacrta zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi. Ostale primjedbe i predlozi odnose se na: nadležnosti organa lokalne samouprave, status rukovodećih lica u pogledu njihovih prava i obaveza, uslove za popunu radnih mjesta lokalnih službenika i namještenika, i slično.

Odbor za razvoj lokalne samouprave jedinstveno Izjašnjenje povodom nacrta ovih zakona uputiće Ministarstvu javne uprave, kao predlagaču na dalje postupanje.

Kategorija: