Donešen Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2017. godine sa Kalendarom obuka
11.10.2017

Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi,  na elektronskoj sjednici održanoj 05.10.2017. godine,  donio je Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2017. godine sa Kalendarom obuka.

Shodno Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017. godinu, Planom obuka za period oktobar – decembar 2017. godine,  planirane su obuke lokalnih službenika i namještenika na osnovu iskazanih potreba jedinica lokalne samouprave.

Planom obuka predviđene su sljedeće teme: službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi; kadrovsko planiranje na lokalnom nivou sa aspekta novih rješenja iz Zakona o lokalnoj samoupravi; slobodan pristup informacijama; javne nabavke; izrada i upravljanje projektima – osnovni nivo; izrada i upravljanje projektima – napredni nivo; strateško planiranje – priprema strateškog plana razvoja opštine; Zakon o upravnom postupku;  poslovna korespondencija i  sajber bezbjednost – izazovi 21. vijeka.

Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2017. godine

Kalendar obuka

Više informacija o prijavljivanju na obuke možete naći na ovom linku:  

http://www.uzk.gov.me/Obuka/lokalni_sluzbenici_i_namjestenici

Kategorija: