Održana X sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
09.06.2017

U Podgorici je 09.06.2017. godine održana X sjednica Upravnog odbora Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora.

U fokusu desete sjednice Upravnog odbora bile su obaveze koje čekaju organe i radna tijela Zajednice opština  i sve jednice lokalne samouprave u susret aktivnostima na donošenju  tri sistemska zakona ključna za funkcionisanje lokalne samouprave i to: Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o planiranju i izgradnji.

Generalni sekretar Zajednice Refik Bojadžić podsjetio je Upravni odbor da je, nakon povlačenja Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi iz skupštinske procedure krajem decembra 2016.godine, Programom rada Vlade, za II kvartal 2017. godine, planirano utvrđivanje Predloga novog Zakona o lokalnoj samoupravi.  Upoznao je članove Upravnog odbora da je formirana Međuresorska radna grupa, u čiji sastav su uključeni i predstavnici Zajednice opština. Nacrt zakona je urađen i stavljen je na javnu raspravu, počev od 9. juna, koja traje 40 dana.

Generalni sekretar je naglasio da Zajednica opština ima četiri predstavnika u Međuresorskoj radnoj grupi za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, te da je Odbor za finasiranje lokalne samouprave već razmatrao predloge koje je dobio od jedinica lokalne samouprave i pripremio platformu sa kojom će predstavnici Zajednice nastupati u radu radne grupe. Na pripremnom sastanku, Ministarstvo finansija je pokazalo spremnost da razmotri i uvaži najveći dio predloga datih od strane opština. Takođe, izražena je i spremnost Vlade za uspostavljanjem Rivolving fonda, čija je svrha stvaranje mogućnosti da se opštinama u vidu pozajmice opredijele sredstva neophodna za predfinansiranje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, što će se omogućiti odgovarajućim rješenjima u ovom zakonu, a što je od krucijalnog značaja za opštine što će povećati apsorpcionu sposobnost da koriste bespovratna sredstva EU.

Generalni sekrtetar je informisao Upravni odbor da je Radna grupa zadužena za izradu Nacrta zakona o planiranju i izgradnji imala intezivne sastanke tokom 2014. i 2015. godine. Međutim, u izradi posljednje verzije zakona, čija se rješenja bitno i suštinski razlikuju od ranijeg predloga zakona koji je razmatran na organima i tijelima Zajednice, predstavnci Zajednice nijesu učestvovali. Zbog ovih razloga, Sekretarijat Zajednice je zatražio od Ministarstva održivog razvoja i turizma, da Predlog zakona vrati u fazu nacrta i dostavi ga na izjašnjenje opštinama u primjerenom roku. Nakon reagovanja Zajednice opština, Ministarstvo je Predlog zakona o planiranju i izgradnji vratilo u fazu nacrta i isti se nalazi na javnoj raspravi do 12. juna.

Upravni odbor je, povodom rada na donošenju ovih zakona, pozvao sve jednice lokalne samouprave da razmotre predložena rješenja, daju svoje predloge i primjedbe, koje će dostaviti predlagaču i Zajednici opština. Predloge i primjedbe opština u odnosu na riješenja data u pomenutim zakonima, razmotriće radna tijela i organi Zajednice, radi zauzimanja jedinstvenog stava u odnosu na sporne odredbe i dati predloge za unaprjeđenje ponuđenih rješenja.

Kako je Strategijom reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016 – 2020. godine, kao jedna od ključnih aktivnosti za unapređenje sistema finansiranja lokalnih samouprava, predviđena „izrada jedinstvenog informacionog sistema za administriranje poreza na nepokretnost“, koji bi bio operativan od 01.01.2018. godine, Upravni odbor je podržao aktivnosti koje su preduzete na pripremi projektnog zadatka za izradu/nabavku jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih prihoda za sve opštine i donio Odluku o formiranju projektnog tima čiji je zadatak da prati i koordinira dalji rad na ovom projektu sve do stavljanja softvera u funkciju. U cilju pokretanja postupka javne nabavke izrade sofvera, Upravni odbor je donio Odluku o Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Upravni odbor je donio Poslovnik o radu, kojim su bliže uređena pitanja organizacije,  djelokruga i načina rada Upravnog odbora, u skladu sa Statutom. Upravni odbor je razmortio i druga pitanja iz svoje nadležnosti i donio odgovarajuće i odluke.

Kategorija: