Konsultacije skupštinskog Odbora za evropske integracije i predstavnika opština na temu korišćenja IPA sredstava
06.06.2017

Članovi Odbora za evropske integracije Skupštine CG održali su 06. juna 2017. godine konsultacije sa predstavnicima crnogorskih opština i Zajednice opština na temu efikasnog korišćenja IPA fondova na lokalnom nivou. U tom smislu, kao glavni izazovi u sprovođenju predpristupnih fondova prepoznati su nedostatak sredstava za predfinansiranje i kofinansiranje projekata i potreba jačanja administrativnih kapaciteta.

Uvodna izlaganja na ovu temu dali su Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije, Miodrag Račeta, načelnik Direkcije za evropsku teritorijalnu saradnju Ministarstva evropskih poslova, Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah, sekretarka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Zajednici opština.

U konsultacijama su učestvovali predstavnici 16 opština, a cilj događaja bio je da se članovi Odbora 26. saziva upoznaju sa iskustvima u sprovođenju IPA projekata na opštinskom nivou, a naročito sa izazovima sa kojima se suočavaju opštine u pogledu mogućnosti za korišćenje sredstava koje pruža Evropska unija. Predstavnici opština su kao ključne izazove istakli nedostatak sredstava za pretfinansiranje i kofinansiranje projekata, manjak specifičnih obuka za rad na pisanju projekata, kao i fluktuaciju i osipanje kadrova iz lokalnih administracija. Zbog toga, učesnici su izrazili zadovoljstvo što je Skupština prepoznala potrebu da se uključi u dijalog, posebno u pogledu uspostavljanja rivolving fonda, koji bi riješio pitanje predfinansiranja i kofinansiranja EU projekata, što je naročito važno opštinama od kojih je najveći broj njih u procesu fiskalne konsolidacije. Članovi Odbora istakli su važnost razmjene mišljenja i iskustava, te izrazili spremnost da u okviru svog mandata pruže punu podršku opštinama za kvalitetnije sprovođenje IPA projekata, kako kroz posredovanje u komunikaciji sa Vladom i resornim ministarstvima, tako i kroz direktno zakonodavno djelovanje u cilju donošenja kvalitetnih sistemskih rješenja.

Pored predsjednika Odbora Adrijana Vuksanovića, u konsultacijama su učestvovali članovi Odbora Daliborka Pejović, Marija Ćatović, Sanja Vlahović i Mihailo Anđušić, a događaj je održan u susret sjednici Odbora na kojoj će se razmatrati informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu.

Kategorija: