Nastavak saradnje Zajednice opština i Turske Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA)
20.02.2017

sastanak TIKADelegacija Zajednice opština Crne Gore, na čelu sa Generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem razgovarala je sa koordinatorom TIKA-e za Crnu Goru Ahmetom Altunom o nastavku saradnje i podrške crnogorskim opštinama.

Tom prilikom, Generalni sekretar Refik Bojadžić se zahvalio na dosadašnjoj podršci koju je TIKA pružila crnogorskim opštinama u realizaciji značajnih projekata. Istakao je da Zajednica, kao nacionalna asocijacija lokalnih samouprava, značajan dio svojih aktivnosti realizuje u dijelu međunarodne saradnje i podrške opštinama u realizaciji donatorskih sredstava. Osvrnuo se na veoma uspješnu saradnju Zajednice i TIKA-e, koja je dodatno osnažena nakon prošlogodišnje posjete sjedištu TIKA-e u Ankari. Tom prilikom je dogovorena intenzivnija saradnja koja je rezultirala nizom konkretnih aktivnosti Zajednice i direktnom podrškom TIKA-e većem broju opštinskih projekata. Generalni sekretar je upoznao prisutne i sa saradnjom koju Zajednica ostvaruje sa Ambasadom Republike Turske, Asocijacijom lokalnih vlasti Turske, Asocijacijom turskih opština Marmara, te Asocijacijom svjetskih turskih opština, kako na planu realizacije projekata, tako i razmjeni znanja i iskustava.

Koordinator TIKA-e za Crnu Goru Ahmet Altun  je ukazao na projekte koje je do sada TIKA finansirala u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na projekte opština koji su doprinijeli poboljšanju kvaliteta života građana. Takođe, predstavio je trenutne aktivnosti TIKA-e u podršci jednom broju opština. Upoznao je prisutne sa ciljevima i prioritetima TIKA-e u Crnoj Gori u narednom periodu, te ocijenio značajnim da se u proces kandidovanja projekata još aktivnije uključi i Zajednica opština. Posebno je naglasio potrebu za sveobuhvatnim sagledavanjem razvojnih potreba opština, kako bi podržani projekti ostvarivali što veći pozitivan uticaj na razvoj lokalnih zajednica u Crnoj Gori.

Predsjednik Koordinacionog tijela za upravljanje Mrežom opštinskih projekata Darko Mrvaljević je predstavio dosadašnji rad Mreže u oblasti informisanja opština o dostupnim izvorima finansiranja za opštinske projekte, pripreme konkretnih projektnih predloga i podrške koju Mreža pruža opštinama u implementaciji projekata, te istakao da znanje i iskustvo članova Mreže može biti iskorišćeno za efikasniji i kvalitetniji proces prikupljanja projektnih ideja, njihovog formulisanja i kandidovanja kod TIKA-e za finansiranje.

Član Mreže opštinskih projekt menadžera Ismet Latić je istakao značaj daljeg jačanja administrativnih kapaciteta lokalnih uprava i Mreže, koja se može ostvariti kroz razmjenu znanja i iskustava sa lokalnim upravama iz Turske.

Na sastanku je zajednički konstatovana potreba intenzivnije saradnje TIKA-e i Zajednice opština, te dogovorene konkretni modeli saradnje u narednom periodu.

Kategorija: