Delegacija Zajednice opština posjetila Ambasadu Republike Turske
20.02.2017

sastanak sa amba. TurskeGeneralni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, sa saradnicima, boravio je u prvoj zvaničnoj i radnoj posjeti Ambasadi Republike Turske u Crnoj Gori i tom prilikom razgovarao sa Ambasadorom Nj.E. Serhatom Galipom.

Ambasador Galip je istakao dobru saradnju koju Republika Turska ima sa Crnom Gorom, kao i da je, kroz rad Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) podržala veliki broj projekata koji su predloženi od strane državnih institucija i lokalnih samouprava. Upoznao je prisutne da je TIKA realizovala značajne investicije u velikom broju opština u Crnoj Gori, kao i da će se podrška nastaviti i u tekućoj godini. Naročito je istakao da će se, prije svega,  pružiti podrška projektima koji daju konkretne i vidljive rezultate, te zadovoljavaju potrebe ili rješavaju probleme većeg broja građana. Naglasio je važnost unapređenja saradnje i kroz mogućnosti koje pruža saradnja Zajednice opština Crne Gore i Zajednice opština Turske. Osvrćući se na saradnju crnogorskih opština sa turskim opštinama kroz realizaciju već potpisanih protokola o prijateljstvu i bratimljenju, istakao je spremnost Ambasade za aktivno učešće u realizaciji konkretnih oblika saradnje.

Generalni sekretar Refik Bojadžić je upoznao Ambasadora sa aktivnostima Zajednice opština Crne Gore, kao i sa dosadašnjom saradnjom koja je ostvarena sa Republikom Turskom, Ambasadom Turske u Crnoj Gori, TIKA-om, Zajednicom opština Republike Turske, Asocijacijom svjetskih turskih opština i Zajednicom opština Marmara. Izrazio je zadovoljstvo kvalitetom ostvarene saradnje, koja je rezultirala značajnim brojem podržanih projekata u Crnoj Gori, kao i razmjeni znanja i iskustava između crnogorskih i turskih opština. Generalni sekretar je predstavio konkretne aktivnosti koje su do sada realizovane, u dijelu prikupljanja projektnih ideja opština za finansiranje od strane TIKA-e, predstavljanju potencijala za unapređenje institucionalne i ekonomske saradnje Crne Gore i Republike Turske i njihovih opština. Posebno se osvrnuo na saradnju koju Zajednica ostvaruje za Zajednicom opština Republike  Turske.

Na sastanku je zajednički ocijenjeno da je dosadašnja saradnja uspješna i  da su prepoznate nove mogućnosti za njeno dalje unapređenje kroz saradnju između gradova i opština na osnovu potpisanih protokola o saradnji i bratimljenju, koji će svoj izraz dobiti kroz konkretne projekte sa rezultatima vidljivim za građane.

Kategorija: