Lokalne samouprave osnažile kapacitete za korištenje fondova
16.01.2017

min. evropskih integracijaLokalne samouprave su, kroz programe jačanja kapaciteta i partnerstva s inostranim partnerima, osnažile kapacitete za korištenje evropskih fondova, ocijenjeno je na sastanku ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića i Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore Refika Bojadžića.

Sastanku su prisustvovali i Ivana Glišević-Đurović, Nada Vojvodić i Marko Mrdak iz Ministarstva evropskih poslova i Darko Mrvaljević i Vanja Starovlah iz Mreže opštinskih projekat menadžera Zajednice opština.

Sagovornici su razgovarali o daljem razvoju partnerskog odnosa između Ministarstva evropskih poslova i Zajednice opština u sprovođenju obaveza iz procesa pristupanja Crne Gore EU, kao i mogućnostima za uspostavljanje instrumenta finansijske podrške za predfinansiranje EU projekata lokalnih samouprava.

Zajednički je ocijenjeno da su lokalne samouprave tokom prethodnog perioda, kroz programe jačanja kapaciteta i partnerstva s inostranim partnerima, osnažile kapacitete za korištenje evropskih fondova.

Istaknuto je da je za korištenje novih sredstava iz evropskih fondova za period 2014-2020, u okviru kojeg su na raspolaganju značajna bespovratna finansijska sredstva za realizaciju kapitalnih i strateški važnih projekata u interesu građana i lokalne zajednice, neophodno osigurati sredstva za predfinansiranje projekata što predstavlja veliki izazov za mnoge lokalne samouprave.

S tim u vezi, generalni sekretar Bojadžić je upoznao ministra Pejovića sa inicijativom Zajednice opština za uspostavljanje rivolving fonda, odnosno instrumenta finansijske podrške opštinama u procesu pripreme i sprovođenja evropskih projekata koji bi se koristio za potrebe obezbjeđivanja kratoročnih pozajmnica za lokalne samouprave koje su već dobile projekte.

Ministar Pejović je ukazao na potrebu većeg i proaktivnijeg učešća lokalnih samouprava u procesu pristupanja, a posebno u dijelu korištenja sredstava iz fondova EU. On je iznio uvjerenje da bi formiranje određenog mehanizma za podršku predfinansiranja EU projekata lokalnih samouprava pomoglo opštinama u boljoj iskorištenosti pretpristupnih fondova.

Takođe, ukazao je na potrebu veće uključenosti lokalnih samouprava i Zajednice opština Crne Gore u projektima Ministarstva evropskih poslova koji su usmjereni na informisanje građana o obavezama i koristima koje proističu iz procesa pristupanja EU, poput projekta “Evropski dan u crnogorskim gradovima”, koji je uspješno realizovan u Tivtu i Cetinju, a čije sprovođenje će se nastaviti posjetom ostalim opštinama. U tom pravcu je razmotreno intenziviranje saradnje, kroz sprovođenje zajedničkih informativnih aktivnosti u svim crnogorskim opštinama.

Kategorija: