Model Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte
13.12.2016

model-odluke-za-prostor-korica4Regulisanje statusa neformalnih objekata ima poseban značaj za lokalnu samoupravu koja,  shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, u okviru sopstvenih poslova, uređuje građevinsko zemljište i stvara uslove za izgradnju objekata. Uzurpacijom prostora od strane nelegalnih graditelja, lokalne samouprave nijesu u prilici da u potpunosti i na kvalitetan način vode politiku planskog razvoja opštine, a istovremeno su uskraćene za prihod iz kojeg se vrši komunalno opremanje građevinskog zemljišta, odnosno radi na unapređenju komunalne infrastrukture kao ključnog uslova za kvalitet života i rada građana.

Zakonom o regularizaciji neformalnih objekata, koji će se primjenjivati od 01. marta 2017. godine, stvoreni su zakonski uslovi za sprovođenje postupka legalizacije i regularizacije neformalnih objekata. Zakonom se, takođe, uvode i novi prihodi opština – između ostalih, i naknada za korišćenje prostora za neformalne objekte. Ova naknada predstavlja svojevrsnu represivnu mjeru za vlasnike neformalnih objekata i, u konačnom, ima za cilj uvođenje što većeg broja objekata u zakonom utvrđen postupak njihove legalizacije.

Zakon daje ovlašćenje jedinicama lokalne samouprave da uvedu ovaj prihod svojim propisom – odlukom kojom će utvrditi visinu, način i kriterijume plаćаnjа nаknаdе za korišćenje prostora za neformalne objekte. Zajednica opština je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a u cilju pomoći opštinama da blagovremeno uvedu naknadu i time obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje ovog prihoda, u saradnji sa stručnim predstavnicima iz jedinica lokalne samouprave i Ministarstva održivog razvoja i turizma, pripremila Model Odluke o naknadi za korišćenje prostora za nefomalne objekte, koji se nalazi u ovoj brošuri.

Model Odluke nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već treba da pomogne u obezbjeđenju smjernica i principa na kojima će opštine urediti ova pitanja i donijeti svoje odluke.

 Model Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte (PDF dokument)