Izborni panel donio Odluku o najboljim praksama za 2016. godinu
08.12.2016

PROGRAM NAJBOLJE PRAKSE 2016 fotoIzborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore), Olivera Grbović, član (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Marina Vujačić, član (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore), Svetlana Laušević, član (OEBS) i Vanja Starovlah, član (Zajednica opština Crne Gore), u postupku izbora najbolje prakse u sprovođenju Programa ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”, na sjednici održanoj u Podgorici 29.11.2016. godine, donio je

 

O D L U K U

o izboru najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori  za 2016. godinu

 

  1. Najbolja praksa u oblasti „Zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice“, je praksa:
  • Opštine Mojkovac Unapređenje zaštite životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima u opštini Mojkovac
  1. Najbolja praksa u oblasti „Funkcionisanje jedinica lokalnih samouprava u akcidentnim situacijama“ je praksa:
  • Opština PljevljaInternet prezentacija – web portal službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja
  1. Najbolja praksa u oblasti Saradnja sa civilnim sektorom u ostvarivanju strateških ciljeva lokalne zajednice je  praksa:
  • Opština TivatProjekat RE asistent i medijator u nastavi

Izborni panel je donio Odluku da dodijeli specijalnu nagradu Opštini Bijelo Polje za praksu Mala grupna zajednica“.

  Obrazloženje

Kategorija: