Plan realizacije obuka za period oktobar – decembar 2016. godine
18.10.2016

Na predlog Uprave za kadrove i Zajednice opština, Savjet za obuku  u lokalnoj samoupravi donio je Plan realizacije obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2016. godine.

Kalendar realizacije obuka sadrži raspored, termine i mjesto održavanja obuka.

Detalje u vezi sa obukama možete naći u Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, gdje su jasno definisani ciljevi i ciljna grupa za svaku obuku. Opšti program možete naći, osim u Centru znanja na sajtu Zajednice opština  http://www.centarznanja.info/files/Opsti-program-strucnog-osposobljavanja-i-usavrsavanja-2016-2017.pdf,

i na web stranici Uprave za kadrove: http://www.uzk.co.me/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=193&lang=sr.

Prijava za obuku vrši se dostavljanjem popunjenog  prijavnog formulara na neku od sljedećih e–mail adresa:

Uprava za kadrove: ana.zecevic@uzk.co.me
Zajednica opština Crne Gore: ivana.lalevic@uom.co.me

 

 

Kategorija: