Životna sredina i energetska efikasnost u fokusu sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore
15.09.2016

zso-15-09-2016Danas je u Baru održan 7. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore.
Prisutne je, u ime domaćina, pozdravio Zoran Srzentić, Predsjednik Opštine Bar, naglašavajući značaj tema za lokalne samouprave.

Sastanak su otvorili ko-predsjedavajući Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i Hju Mekgrat, član Savjeta okruga Triperi, Irska.

Obraćajući se prisutnima predsjedavajući Aleksandar Bogdanović se osvrnuo na teme sastanka naglašavajući da “lokalna samouprava, kao sastavni dio sistema javne uprave, svakako predstavlja značajnu kariku u lancu aktera od kojih se očekuju krupni potezi i promjene koje će doprinijeti ispunjenju uslova za ulazak u Evropsku uniju. Lokalne samouprave na tom polju očekuje puno posla. Veoma je važno da se zaposleni u lokalnim samoupravama pravovremeno i detaljno upoznaju sa politikama EU, njenim propisima, standardima, kao i neophodnim reformama koje je potrebno efikasno sprovesti u narednom periodu”.

Uvodna obraćanja su imali i Miodrag Radović, vd Direktora Direktorata za evropske integracije i Plamena Halaceva, šefica odjeljenja za politička pitanja u Delegaciji EU u Crnoj Gori.

U okviru diskusije na temu upravljanja čvrstim otpadom na lokalnom nivou, Daliborka Pejović, državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma, naglasila je da je zdrava životna sredina postala prioritet rukovodstvu lokalnih samouprava u Crnoj Gori, kao ključni faktor za obezbjeđenje kvaliteta života građana.  Napomenula je da su zahtjevi iz poglavlja životne sredine posebno umjereni na rješavanje problema deponija na lokalnom nivou. Takođe je pozvala predstavnike EU da pažljivije razmatraju pitanje životne sredine za svaku zemlju pojedinačno, imajući u vidu specificnosti svake od njih, iako se problemi zaštite životne sredine moraju rješavati i na regionalnom nivou.

Ko-predsjedavajuć Mekgrat je naglasio potrebu udruženog djelovanja svih gradova i opština u Evropi u cilju preventivnog djelovanja na stvaranje otpada. Da bi odgovorili ovom izazovu, gradovi i opštine moraju dobiti adekvatnu podršku iz EU fondova.

Članovi ZSO su predstavili primjere dobre prakse u rješavanju izazova u oblasti životne sredine kao i primjere primjene mjera energetske efikasnosti u javnim zgradama i u stambenom sektoru, koji su propraćeni diskusijom.

img_3593Prezentacije na sastanku su imali i Borivoje Bonić , predsjednik Udruženja komunalnih preduzeća Crne Gore, Srđan Mugoša, direktor Direkcije za klimatske promjene i Lazarela Kalezić, pomoćnik sekretara za planiranje, uređenje prostora i životnu sredinu Glavnog grada Podgorica.

Aktivno učesće na sastanku su imali i članovi ZSO-a sa crnogorske strane Veselin Grbović, Predsjednik Opštine Nikšić i Mirko Đačić, Predsjednik Opštine Pljevlja.
Sljedeći sastanak ZSO je planiran da se održi na proljeće 2017. godine u Briselu.

Kategorija: