Dvadeset prvi broj biltena „Naša zajednica“
05.08.2016

Pages from bilten 21Iz štampe je izašao dvadeset prvi broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je nedavno potpisanom Sporazumu o saradnji Skupštine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, kojim je uspostavljena saradnja najvećeg zakonodavnog i predstavničkog organa građana i nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori, i tako realizovan jedan od prioriteta u radu Zajednice opština za 2016. godinu. Pored toga, koristeći mehanizme ranije potpisanog Sporazuma o saradnji Vlade Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, u ovom broju biltena su predstavljene i inicijative za unapređenje položaja lokalnih samouprava koje je Zajednica uputila Predsjedniku Vlade.

Povodom tri godine od formiranja Opštine Petnjica, objavljen je intervju koji je redakcija biltena imala sa Samirom Agovićem, Predsjednikom Opštine Petnjica. Nadalje, bilten sadrži informacije i preporuke iz Izvještaja o okviru za međuregionalnu i transnacionalnu saradnju, koji je bio u fokusu 6-og sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore.

Bilten sadrži najznačajnije informacije sa sjednice Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština, kao i brojne aktivnosti koje su organi i radna tijela Zajednice u proteklom periodu preduzeli na planu stvaranja održivog sistema uređenja prostora i izgradnje objekata, te  zaokruživanja zakonodavnog okvira bitnog za funkcionisanje komunalnog sistema, rad komunalne policije, kao i komunalnih i drugih lokalnih inspekcija. Najavljena je realizacija programa najbolje prakse u lokalnoj samoupravi za ovu godinu, a predstavljene su i prakse koje su prethodne 2015. godine dobile status najboljih. Bilten objavljuje i najznačajnije aktivnosti Mreže opštinskih projekt menadžera koje su preduzete u prvoj polovini ove godine, kao i rezultate koje su Zajednica opština i opštine postigle realizacijom brojnih projekata sa međunarodnim donatorima. Prikazane su informacije i sa jednog broja međunarodnih konferencija na kojima je Zajednica opština imala aktivno učešće, kao i niz drugih aktivnosti koje su se realizovale u proteklom periodu.

Nastavljajući praksu predstavljanja najznačajnijih aktivnosti iz jedinica lokalne samouprave, „Naša zajednica“ i u ovom broju sadrži veliki broj informacija iz jedinica lokalne samouprave, čime bilten u potpunosti dokazuje svoju posvećenost najznačajnijim dešavanjima u opštinama u Crnoj Gori.

 Bilten br. 21 (pdf)

Kategorija: