Zajednica opština učestvovala u Delegaciji Crne Gore u studijskoj posjeti Savjetu Evrope
17.06.2016

Strazbur 13 -14 jun 2016Delegacija Crne Gore zadužena za pripremu trećeg Izvještaja o sprovođenju Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, boravila je u periodu od 13 – 15. juna 2016. godine u studijskoj posjeti Savjetu Evrope u Strazburu. Posjeta je organizovana u okviru projekta „Promocija ljudskih prava i zaštita manjina“, koji podržava Savjet Evrope i Evropska unija, a na kojem je Zajednica opština jedan od partnera.

Članovi Delegacije su predstavili ostvarene rezultate u primjeni preporuka Savjetodavnog odbora i Ekspertske misije Savjeta Evrope iz Drugog izvještaja o sprovođenju Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u Crnoj Gori.

Marko Lideker, šef Sekretarijata Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Siksto Molina, šef Sekretarijata Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, sa ekspertima Savjeta Evrope i članovima Delegacije Crne Gore analizirali su rezultate i realizaciju preporuka  iz prethodnog Izvještaja. Cilj posjete je bio da članovi Delegacije Crne Gore dobiju smjernice za pripremu narednog Izvještaja o primjeni manjinskih jezika u oblasti obrazovanja, kulture, medija, sudskih i upravnih postupaka.

Sa aspekta obaveza lokalne samouprave, Izvještaj treba da sadrži relevantne informacije u odnosu na ostvarivanje prava na upotrebu manjinskog jezika u komunikaciji sa organima lokalne vlasti, kroz mogućnost podnošenja usmenih ili pismenih podnesaka na manjinskom jeziku i dobijanja odgovora na istom, kao i pravo da se na području jedinica lokalne samouprave gdje manjina čini značajni dio stanovništva, naziv jedinice lokalne samouprave, nazivi organa i javnih službi koje vrše javna ovlašćenja, naziv naselja, trgova i ulica, poslovnih i drugih firmi i toponima ispisuju i na jeziku i pismu manjine.

Strazbur 2 13 -14  jun 2016Delegaciju Crne Gore su činili predstavnici relevantnih institucija koje su nadležne za sprovođenje Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u Crnoj Gori: Leon Đokaj, Generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda Ministarstva za ljudska imanjinska prava; Maraš Dedvukaj, Generalni direktor Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica Ministarstva prosvjete; Husnija Šabović, član Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore; Remzija Ademović, savjetnica u Direkciji za lične isprave i prebivalište Ministarstva za unutrašnje poslove; Miloš Lalević, savjetnik za evropske integracije u oblasti medija Ministarstva kulture; Željka Raščanin, savjetnica u Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava; Izedina Adžović-Škrijelj, savjetnica u Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina; Fikret Ljuljanović, savjetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava; Milan Radović, član Savjeta Radio-televizije Crne Gore i Ivana Lalević, sekretarka Komisije za društvene djelatnosti Zajednice opština Crne Gore.

Konačan tekst Trećeg Izvještaja o sprovođenju Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u Crnoj Gori biće dostavljen Savjetu Evrope do kraja juna 2016. godine.

Kategorija: