OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI POSLOVNOG PROSTORA
11.06.2016

Zajednica opština Crne  Gore objavila je poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za kupovinu poslovnog prostora u novogradnji korisne neto površine 180m2 – 200m2,  po principu „ključ u ruke“, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 240.000,00€.

Rok za dostavljanje ponuda je 20.06.2016. godine do 12:00h.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 20.06.2016. godine u 12:30h, u prostorijama Zajednice opština Crne Gore, ul. Mitra Bakića 142, 81 000 Podgorica.

Tenderska dokumentacija broj 09/16-OTP/03-437-1/16 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me, dana 11.05.2016. godine.

Lice za davanje informacija: Ivana Lalević, telefon 020/620-123, e-mail: ivana.lalevic@uom.co.me.

Kategorija: