Održan Simpozijum gradonačelnika
01.03.2016

viber image 1U Gracu (Austrija) se, u okviru Programa urbanog partnerstva Svjetske banke i Ministarstva finansija Austrije – faza II, 29.02 i 01.03 održava Simpozijum gradonačelnika.

Konferencija je okupila preko 150 predstavnika lokalnih vlasti, NALAS-a, asocijacija lokalnih vlasti i predstavnika civilnog društva iz jugoistočne Evrope koji su predstavili progres i inovacije iz svojih gradova, podijelili dosadašnja iskustva u opštinskim finansijama, urbanističkom planiranju i upravljanju zemljištem, izgradnji integriteta, društvenoj odgovornosti i diskutovali o naučenim lekcijama, te izazovima koji predstoje.

Bila je ovo prilika da gradonačelnici, opštinski rukovodioci, ostali predstavnici lokalne samouprave i drugi predstavnici partnera na ovom projektu predstave ono što su postigli na putu reformi, koristeći instrumente koji su se razvili u okviru prve faze Programa urbanog partnerstva, a bilo je riječi i o narednim koracima koji će se realizovati u nastavku implementacije Programa.

Osnovna tema Simpozijuma je “Zajedničko upravljanje za inkluzivni urbani razvoj u jugoistočnoj Evropi”, sa fokusom na opštinsko rukovodstvo, odgovornost i učešće javnosti u cilju poboljšanja kvaliteta života građana. Bila je ovo prilika da se nastavi konstruktivni dijalog o tome kako da se učvrste instrumenti lokalne uprave u opštinskoj praksi, kako bi se obezbijedila njihova održivost nakon završetka Programa.

Učesnici Simpozijuma su, pored toga, imali priliku da čuju iskustva grada domaćina u odnosu na strateško urbano planiranje, grada Oklahoma, kada je riječ o strateškom liderstvu u transformisanju grada, kao i iskustvo grada Viljnusa po pitanju transparentnosti i integriteta lokalne uprave.

Delegaciju Crne Gore su na ovom događaju predstavljali predstavnici Prijestonice Cetinje  i opština: Pljevlja, Nikšic, Ulcinj, Kolašin, Tivat i Kotor, Ministarstva finansija, MANS-a i Zajednice opština.

Predsjednik Opstine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i predstavnica Ministarstva finansija Gordana Radović su govorili o iskustvu Crne Gore kada je u pitanju saradnja centralnog i lokalnog nivoa na planu reforme lokalne samouprave, dok je Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović govorio o rukovođenju gradovima i zahtjevima za njihovo transformisanje.

bogdanovic4

Kategorija: