OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI POSLOVNOG PROSTORA
14.03.2016

Zajednica opština Crne  Gore objavila je poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za kupovinu poslovnog prostora, korisne površine 175m2 – 200m2, po principu „ključ u ruke“, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 240.000,00 €.

Rok za dostavljanje ponuda je 04.04.2016. godine do 12h.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 04.04.2016. godine, u 12:30h, u prostorijama Zajednice opština Crne Gore, ul. Mitra Bakića 142, 81 000 Podgorica.

Tenderska dokumentacija broj 07/16-OTP/03-158/16 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me, dana 25.02.2016. godine.

Lice za davanje informacija: Ivana Lalević, telefon 020/620-123, e-mail: ivana.lalevic@uom.co.me.

Kategorija: