Zajednički sastanak EeMA projekta i NALAS –ove Radne grupe za energetsku efikasnost
11.03.2016

EETFV5Zajednički sastanak projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava“- (EeMA) i NALAS –ove radne grupe za energetsku efikasnost održan je 8.i 9. marta 2016. godine u Beču. Cilj sastanka je bio da se razmijene iskustava u implementaciji projekata primjene mjera energetske efikasnosti na lokalnom i regionalnom nivou. Sastanku su prisustvovali stručnjaci za energetsku efikasnost iz Crne Gore, Albanije, Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Bugarske, Moldavije, Rumunije i Slovenije.

Predstavnici asocijacija lokalnih samouprava iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije i Kosova, koje su članice NALAS-a, predstavili su svoja dostignuća i iskustva u okviru EeMA projekta. EeMA projekat sprovode asocijacije lokalnih samouprava i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ, preko svog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu, a finansiraju vlade Njemačke i Švajcarske.

U okviru javnog poziva, u pet partnerskih zemalja, za prijavu pilot projekata za primjenu mjera energetske efikasnosti, pristiglo je 118 prijava, a među njima je izabrano 18 pilot projekata,  što ukazuje na veliko interesovanje lokalnih samuoprava za ovu temu.

Predstavnici partnerskih asocijacija su predstavili pilot projekte koji su realizovani na temu primjene mjera energetske efikasnosti u javnim zgradama, bolnicama, obdaništima, studentskim domovima, centrima za kulturu, u oblasti javne rasvjete, ali i iskustva u izradi akcionih planova za održivo korišćenje energije (SEAP), čime su kapaciteti lokalnih samouprava u strateškom planiranju poboljšanja energetske efikasnosti unaprijeđeni.

EeMA projekat je doprinio poboljšanju energetske efikasnosti u velikom broju opština u svakoj od zemlja učesnica, kao i povećanju svijesti javnosti u odabranim opštinama, što će doprinijeti da se aktivnosti na planu unapređenja energetske efikasnosti u opštinama nastave.

Tokom dvodnevnog sastanka, učesnicima su predstavljeni: analiza mogućnosti za restrukturiranje asocijacije kako bi imala jače kapacitete da pruži podršku svojim članicama u oblasti energetske efikasnosti; projekat EmBuild koji se finansira iz programa EU HORIZON 2020, na kojem je NALAS jedan od ključnih partnera, kao i Izveštaj “Primjena EU zakonodavstva za mjere energetske efikasnosti na lokalnom nivou u jugoistočnoj Evropi” koju je pripremila NALAS-ova Radna grupa za energetsku efikasnost.

Uz podršku Austrijske asocijacije gradova i opština, učesnici su posjetili Tinavienna Smart City Agentour i Energetski centar grada Beča, gdje su se  upoznali sa Programom  energetske efikasnosti i Akcionim planom za obnovljivu energiju Beča.
Grupa je takođe posjetila Centar za sistem daljinskog hlađenja Beča, gdje su učesnicima predstavljena  iskustva primjene mjera energetske efikasnosti u obezbjeđivanju  daljinskog grijanja i hlađenja u važnim javnim objektima u Beču.

Pilot projekte u primjeni mjera energetske efikasnosti kroz ugradnju PVC stolarije, korišćenje geotermanlne energije za sistem grijanja i hlađenja, uvođenje siistema grijanja na pelet i instalaciju LED javne rasvjete koje je Zajednica opština Crne Gore realizovala u Glavnom gradu Podgorica i opštinama: Danilovgrad, Berane i Nikšić, prezentovala je Ivana  Lalević, projekt koordinator Zajednice opština na EeMA projektu.

low-EETF_ViennaEETFV4

Kategorija: