Prezentacija prijavljenih praksi za Program Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2015. godinu
14.12.2015

izborni panel_U okviru realizacije projekta Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2015. godinu“, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori, organizovala je 11.12.2015. godine u Podgorici sastanak Izbornog panela sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave na kojem su prezentovane prakse kandidovane za dobijanje statusa najbolje prakse u 2015. godini u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali članovi Izbornog panela: Refik Bojadžić (Zajednica opština Crne Gore), Svetlana Vuković (Uprava za kadrove), Ana Novaković (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Olivera Grbović (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Snežana Mugoša (Ministarstvo finansija), Snežana Mijušković (Komisija za društvene djelatnosti Zajednice opština Crne Gore) i Svetlana Laušević  (Kancelarija OEBS-a u Crnoj Gori).

Imajući u vidu aktuelnost pojedinih tema i potrebe građana i privrede za kvalitetnim i kontinuiranim servisima, a u skladu sa zahtjevima za usklađivnjem sa EU standardima u različitim oblastima, najbolje prakse u lokalnoj samoupravi ove godine biraju se iz pet tematske oblasti, i to:

 • Upravljanje lokalnim javnim finansijama u funkciji stvaranja održivih  lokalnih zajednica
 • Upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou
 • Inovativne prakse u komunikaciji sa građanima
 • Žensko preduzetništvo na lokalnom nivou
 • Inicijative namijenjene mladima na lokalnom nivou

U okviru teme Upravljanje lokalnim javnim finansijama u funkciji stvaranja održivih  lokalnih zajednica” prakse su kandidovali:

 • Opština Berane – „Uvođenje obračunske osnove vođenja budžetskog računovodstva i uspostavljanje internog kontrolora za praćenje zaključenih ugovora o javnim nabavkama – praksu je prezentovao Svetomir Aković, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj i
 • Opština  Žabljak  – Domaćinskim odnosom prema održivim finansijama opštine Žabljak“ – praksu je prezentovala Jelena Bojović, sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj.

U okviru teme “Upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou” praksu je kandidovala

 • Opština Budva – Upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou kroz vođenje elektronske kadrovske evidencije“ praksu je prezentovala Tanja Kažanegra, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

U okviru teme Inovativne prakse u komunikaciji sa građanima“, prakse su kandidovali:

 • Glavni grad Podgorica – „Biro za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima – Sistem 48“ – praksu je prezentovao Vojislav Nedović, šef Biroa za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima;
 • Opština Berane – „Formiranje Biroa za odnose sa javnošću Opštine Berane“ – praksu je prezentovao Nebojša Babović, šef Biroa za odnose sa javnošću;
 •  Opština NikšićEfekti primjene Strategije komunikacija u Opštini Nikšić“ – praksu je prezentovala Slobodanka Roganović, šefica kabineta Predsjednika Opštine;
 •  Opština Petnjica – „Uspostavljanje institucionalnog modela za bolje informisanje i saradnju iseljenika građana i Opštine Petnjica“ – praksu je prezentovao Ismet Latić, projekt menadžer.

 U okviru teme Žensko preduzetništvo na lokalnom nivou“, prakse su kandidovali:

 • Prijestonica CetinjeRazvoj ženskog preduzetništva na Cetinju“ – praksu je prezentovala Njegosava Vujanović, pomoćnica Gradonačelnika za komunalne djelatnosti i socijalnu politiku;
 • Opština  Bijelo Polje – „Ekonomski osnažene žene = ekonomski osnaženo društvo“ – praksu je prezentovala Almasa Rizvanović, savjetnica za rad na projektima u opštinskoj Kancelariji za rodnu ravnopravnost.

U okviru teme „Inicijative namijenjene mladima na lokalnom nivo“ prakse su kandidovali:

 • Opština Berane – „Formiranje Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO i osnivanje Savjeta mladih opštine Berane“ – praksu je prezentovao Zoran Jojić, sekretar Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO;
 • Opština Budva – „Omladinskim radom do aktivnih i odgovornih građana“ – praksu su prezentovale Rajka Špadijer, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti i Katarina Vukadinović, savjetnica u Sekretarijatu.

Prezenteri 3Nakon zajedničkog sastanka i prezentacija kandidovanih praksi, Izborni panel je održao sastanak na kojem su, u skladu sa Programom utvrđenim kriterijumima, analizirane sve kandidovane prakse.

Izborni panel će na posebnoj sjednici donijeti Odluku o izboru najboljih praksi, o čemu će biti obaviješteni svi učesnici u Programu najbolje prakse za 2015. godinu.

Kategorija: