Održana prezentacija Mapa puta za oblast održivog korišćenja energije za asocijacije lokalnih samouprava
21.12.2015

Slika prezentacijaU Podgorici je, 21.12.2015. godine, održana prezentacija Mape puta za oblast održivog korišćenja energije za asocijacije lokalnih samouprava jugoistočne Evrope, koja je izrađena u okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava – EeMA“, u kojem je Zajednica opština Crne Gore jedan od partnera.

Projekat implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ preko svog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu, a finansijski podržavaju vlade Njemačke i Švajcarske.

Prezentacija je bila posvećena energetskim menadžerima iz svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Prisutnima se, u uvodnom obraćanju, obratio Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština koji je podsjetio da je u okviru regionalnog projekta, na javni poziv koji je Zajednica opština uputila krajem decembra prošle godine, projekte kandidovalo 11 jedinica lokalne samouprave, što ukazuje na interesovanje crnogorskih opština za primjenu mjera energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama.

„Koristim priliku da pohvalim sve opštine koje su kandidovale projekte i da ohrabrim ostale da se ubuduće više angažuju na ovom planu. Takođe,  želim da naglasim da su sva četiri izabrana pilot projekta iz: Glavnog grada Podgorica i opština Danilovgrad, Nikšić i Berane završeni i prije predviđenog roka, što ukazuje na ozbiljan pristup naših opština obavezama po pitanju efikasnog korišćenja energije – istakao je Generalni sekretar. On je takođe naglasio da ulaganje u različite mjere energetske efikasnosti doprinosi ne samo unapređenju zaštite životne sredine, već i otvaranju novih radnih mjesta i razvoju lokalne ekonomije. Zaključio je da je uspješna realizacija projekta primjer dobre saradnje Zajednice opština i opština sa međunarodnim partnerima koji su zainteresovani za ulaganja i partnerski odnos sa lokalnom samoupravom.

Jasna Sekulović, projekt menadžerka GIZ-a je predstavila EeMA projekat i uspješno realizovane pilot projekte u Glavnom gradu Podgorica i opštinama: Danilovgrad, Nikšić i Berane. Osim očekivanog smanjenja potrošnje energije,  ona je naglasila da su koristi od impementacije ovih projekata višestruke, prvenstveno za lokalno stanovništvo koje će moći da prati povećan obim kulturnog programa koji se realizuje u Centru za kulturu u Danilovgradu i bolje uslove za boravak djece sa smetnjama u razvoju u Dnevnom centru u Beranama. Projektima Glavnog grada kroz ugradnju PVC stolarije i Opštine Nikšić, kroz ugradnju LED svjetiljki za javnu rasvjetu u glavnoj gradskoj saobraćajnici, promovisaće se primjena mjera energetske efikasnosti i doprinijeti vidljivosti rezultata u sprovođenju ovih mjera.  Na kraju je pohvalila dobru saradnju sa Zajednicom opština i opštinama u kojima su realizovani pilot projekti.

Božidar Pavlović, savjetnik u Direktoratu za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije, upoznao je energetske menadžere sa novinama u Zakonu o efikasnom korišćenju energije i obavezama  jedinica lokalne samouprave na tom planu. Posebno je istakao obaveze: uspostavljanja informacionog sistema za potrebe praćenja energetske potrošnje u objektima u vlasništvu grada/opštine; uspostavljanje energetskog menadžmenta; usvajanje trogodišnjih Programa i godišnjih planova za poboljšanje energetske efikasnosti. On je naglasio da će Ministarstvo ekonomije u predstojećem periodu aktivno raditi na pripremi podzakonskih akta u skladu sa novim Zakonom,  koji će pomoći opštinama u planiranju aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti.

Ivana Lalević, savjetnica za odnose sa javnošću i projekt koordinator, Zajednica opština, prezentovala je Mape puta za oblast održivog korišćenja energije. Ona je predstavila izazove, barijere i koristi od održivog upravljanja energijom u lokalnoj zajednici, kao i finansijske instrumente i dostupne fondove iz kojih se mogu finansirati projekti primjene mjera energetske efikasnosti. Takođe, upoznala je prisutne sa postupkom pristupanja, sa koristima i obavezama koje proizilaze iz pristupanja inicijativi Sporazuma gradonačelnika,  a koja podrazumijeva primjenu brojnih mjera energetske efikasnosti koje će dovesti do smanjenja emisije CO2 u opštini za najmanje 20% do 2020. godine. Predstavila je podatke koje je potrebno prikupiti za analizu potrošnje energije, kao i mjere za smanjenje potrošnje energije u tri ključna sektora: građevinarstvo, saobraćaj i javna rasvjeta. Mape puta mogu biti od koristi energetskim menadžerima u opštinama u njihovom svakodnevnom radu.

U prilogu možete preuzeti  Mape puta.

Mapa puta za oblast održivog korišćenja energije
Mapa puta – Sporazum gradonačelnika

Kategorija: