Nastaviti dijalog i u lokalnim zajednicama
11.12.2015

NATO sastanak„Nedavno dobijena pozivnica za članstvo u NATO je veliki uspjeh Crne Gore i potvrda odgovornog rada svih segmenata društva kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, kao i na planu međunarodne saradnje“ – ocijenio je Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština tokom radnog sastanka koji je 11. decembra 2015. godine u zgradi Vlade organizovao Komunikacioni tim za članstvo u NATO sa Zajednicom opština Crne Gore. Tema sastanka je bio osvrt na do sada realizovane aktivnosti Komunikacionog tima i sugestije i prijedlozi za dalje javno djelovanje u pretpristupnom periodu članstva u NATO-u.

,,Pretpristupni period koji je pred nama treba iskoristiti za dalju afirmaciju dijaloga o NATO alijansi, a u cilju dodatnog informisanja onih građana koji još uvijek imaju određenih dilema o tome šta zapravo za Crnu Goru znači članstvo u NATO’’ – poručio je u svom pozdravnom obraćanju Vesko Garčević, Nacionalni koordinator za članstvo u NATO.

Na sastanku je ocijenjeno da je saradnja Komunikacionog tima i Zajednice opština bila veoma uspješna i sadržajna. Istovremeno je izražena obostrana spremnost za dalje zajedničko djelovanje kroz realizaciju dogovorenih zaključaka koji se odnose na određivanje kontakt osobe ispred svake opštine za buduću komunikaciju sa KT za NATO, a radi usvajanja i realizovanja Akcionog plana zajedničkog djelovanja. Takođe je pohvalnom ocjenjena činjenica da je Komunikacioni tim kroz razna dešavanja u prethodnom periodu gostovao u svim opštinama u Crnoj Gori, bez razlIke da li su na njihovom čelu predsjednici iz partija koje su na vlasti ili u opoziciji na državnom nivou. U tom kontekstu je Dragutin Joksimović, potpredsjednik Opštine Berane iznio stav da sve dogovorene aktivnosti imaju smisla samo ukoliko odluka o članstvu u NATO bude donijeta na referendumu, a ne u Parlamentu Crne Gore. Mogućnost da se i na ovakvim sastancima čuju različita mišljenja samo je dokaz više otvorenosti Komunikacionog tima i neselektivnog pristupa odabiru sagovornika, kao i potvrda želje da dođe do nastavka dijaloga o značaju ulaska Crne Gore u NATO.

Kategorija: