Priručnik “Zelene destinacije jugoistočne Evrope”
13.10.2015

low-ST_ToolkitNALAS Radna grupa za održivi turizam, čiji je član i Zajednica opština Crne Gore, pripremila je priručnik pod nazivom Zelene destinacije jugoistočne Evrope“. Priručnik ima za cilj da pomogne lokalnim vlastima da razvijaju i upravljaju održivim tursitičkim destinacijama.

Uvođenjem priručnika Zelene destinacije jugoistočne Evrope“, NALAS uvodi novi, savremeni i napredni pristup u upravljanju u oblasti održivog turizma. Ovaj cilj se ostvaruje integracijom sistema indikatora, kao što su  ETIS (Evropski sistem turističkih indikatora) i GSTR (globalni pregled održivog turizma). Razlog za ovakav pristup leži u ambiciji da se pripremi priručnik koji će biti prepoznat i odobren kao relevantan sistem održivog upravljanja na globalnom nivou.

 http://www.nalas.eu/Publications/Books/ST_Toolkit

Kategorija: