Poziv za dostavljanje ponuda za nacionalnog eksperta u projektu “Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope”
03.09.2015

Zajednica opština Crne Gore u okviru regionalnog projekta Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope“ poziva zainteresovana lica da dostave predlog ponuda za nacionalnog eksperta. Glavni partneri na projektu su NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), SWG (Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj jugoistočne Evrope) i GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju).

Ponuda treba da sadrži:

  • Pismo namjere u kome je jasno naznačena motivacija i kvalifikacije za svaki zadatak i zahtjev naveden u poglavlju 8 Opisa posla;
  • CV uključujući ranija iskustva u sličnim projektima, i
  • Finansijsku ponudu u bruto iznosu po efektivnom radnom danu.

Ponuda se mora dostaviti putem pošte i u elektronskoj formi najkasnije do 11. septembra 2015. (petak) do 16h00 na:

  • Mitra Bakića 142, 81000 Podgorica

N/r Sanji Živković, i

sa naznakom: Offer for call for proposals for National Expert_SWMRCA Project.

Kategorija: