Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima
09.07.2015

Obuka bp 3 jul

Uprava za kadrove, u saradnji sa Zajednicom opština, organizovala je prezentacije na temu „Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima“.

Prezentacije su održane 02.jula 2015.godine u Bijelom Polju za službenike sjevernog regiona, 03. jula u Podgorici za službenike središnjeg regiona, dok je za službenike opština primorskog regiona prezentacija održana 07.jula u Opštini Budva.

Prisutnima je u uvodnom dijelu predstavljena Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period 2015-2016.godina. Na prezentaciji je posebno ukazano na aktivnosti koje će se sprovesti na uspostavljanju i ažuriranju kadrovske evidencije i njen značaj za oblast upravljanja ljudskim resursima. Polaznici obuke su takođe upoznati sa infrastrukturom i organizacijom Centralne kadrovske evidencije, pravnim okvirom, sadržajemi načinom vođenja, kao i benefitima Centralne kadrovske evidencije.

Ciljna grupa kojoj je predstavljena Centralna kadrovska evidencija bili su glavni administratori, sekretari sekretarijata za lokalnu samoupravu i samostalni savjetnici Centra za informacioni sistem. Izlagači su bili predstavnici Uprave za kadrove: Milena Purlija, Mira Vlahović i Bojana Šćepanović.

Na prezentacijama je ukupno prisustvovalo 47 polaznika.

Kategorija: