Prezentacija projekta izgradnje mini hidroelektrane „Vrelo“ u Bijelom Polju
15.07.2015

Hidroelektranagovor (2) fotoU Tomaševu kod Bijelog Polja 10. jula 2015. godine, na inicijativu Zajednice opština Crne Gore i Montenegro Biznis alijanse (MBA), održan je sastanak predstavnika investitora izgradnje mini hidroelektrane „Vrelo” firme Synergy D.O.O. Podgorica i predsjednika opština sa sjevera Crne Gore.

Predstavnik investitora, Ljubiša Bošković, predstavio je projekat i upoznao prisutne sa osnovnim tehničkim karakteristikama mini hidroelektrane „Vrelo”, kao i sa administrativnim procedurama i barijerama sa kojim se investitor suočio tokom realizacije projekta.

Prof. dr Radoje Vujadinović, suvlasnik mini hidroelektrane, predstavio je benefite koje opštine mogu ostvariti realizacijom ovakvih investicija i ukazao na potrebu pružanja veće podrške investitorima u ovoj oblasti od strane opština.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, naglasio je potrebu boljeg korišćenja hidro potencijala za razvoj opština i pozvao sve predstavnike opština na sjeveru da pruže neophodnu podršku potencijalnim investitorima u ovoj oblasti. On je posebno ukazao na koristi koje za lokalnu ekonomiju donosi realizacija ovakvih projekata, prvenstveno kroz obezbjeđenje sigurnih, stabilnih i dugoročnih prihoda u budžetu opština, zapošljavanje lokalnog stanovništva i angažovanje lokalnih resursa u izvođenju radova na izgradnji mini hidroelektrana.

Prepoznajući probleme u realizaciji ovih projekata, istakao je da je Zajednica opština podnijela Inicijativu Predsjedniku Vlade i resornim ministarstvima kako bi se pojednostavile i ubrzale procedure za izdavanje potrebnih dozvola za male hidroelektrane snage do 1 MW, a kao rezultat ove Inicijative, u radnoj verziji Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ugrađeni su predlozi Zajednice opština, pa će izdavanje dozvola za izgradnju mini hidroelektrana do 1 MW ubuduće biti u nadležnosti lokalnih samouprava.

Zoran Vulević, izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse, ukazao je na potrebu dalje saradnje svih aktera na unapređenju zakonodavnog okvira u oblasti energetike, kako bi se ubrzao ekonomski razvoj lokalnih zajednica, posebno na sjeveru države.

Predsjednici opština su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da se neposredno, na licu mjesta, upoznaju sa koristima koje donosi realizacija ovakvih projekata za lokalnu zajednicu i izrazili punu podršku daljem zajedničkom djelovanju na ovom planu, a sve u cilju bolje valorizacije resursa sa kojima raspolažu opštine na sjeveru Crne Gore u funkciji njihovog bržeg razvoja.

Sastanak (2) foto

Hidroelektrana foto (2)

Kategorija: