Predstavljen novi Zakon o upravnom postupku
22.07.2015

obuka pgUprava za kadrove i Zajednica opština su tokom jula mjeseca organizovale tri obuke za lokalne službenike na kojima je predstavljen novi Zakon o upravnom postupku. Obuke su bile dvodnevne i organizovane su u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona (08. i 09. jul), zatim u Tivtu za primorske opština (16. i 17. jul), i na kraju u Podgorici za središnji region (21. i 22. jul).

Zakon o upravnom postupku predstavlja nov koncept upravnog postupka koji treba da omogući pojednostavljivanje i ubrzavanje upravne procedure, smanjenje troškova za sve učesnike u postupku, modernizaciju procesnih mehanizama, djelotvorniju zaštitu javnih i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima.

Predavači na obukama su bili Enesa Rastoder i Veselin Vukčević u Bijelom Polju, Ljubinka Radulović i Jovanka Laličić u Tivtu, te Mišela Manojlović i Đorđije Blažić u Podgorici. Obuke su bile namijenjene glavnim administratorima, službenicima u službi glavnog administratora, kao i sekretarima sekretarijata iz oblasti uređenja prostora, komunalno-stambenih i imovinsko-pravnih poslova i zaštite životne sredine. Obuke je ukupno je pohađalo 50 polaznika.

Poseban akcenat prilikom predstavljanja novog Zakona predavači su stavili na novine u odnosu na ZUP koji se trenutno primjenjuje, a koje su polaznicima obuke približili kroz primjere iz prakse i uz punu interakciju svih učesnika seminara. Kroz diskusiju, učesnicima je data prilika da otvore dileme oko pojedinih zakonskih rješenja, postave pitanja i razmijene međusobna iskustva u dosadašnjoj primjeni Zakona o opštem upravnom postupku, a sve kroz prizmu rješenja koje nudi novi Zakon.

Nakon predstavljanja novog Zakona na ovoj informativnoj obuci, Uprava za kadrove i Zajednica opština će do početka njegove primjene nastaviti da organizuju obuke na ovu temu.

Podsjećamo, novi Zakon o upravnom postupku će početi da se primjenjuje 01. jula 2016. godine.

Kategorija: