Sastanak Mreže opštinskih projekt menadzera
27.03.2015

sastanak projekt menadzera 26-27 mart 201527. mart 2015. – Dvodnevni sastanak Mreže opštinskih projekt menadžera održan je u Budvi, 26. i 27. marta 2015.godine.

Pored predstavnika jedinica lokalne samouprave, sastanku su prisustvovali  predstanici Zajednice opština, Tima tehničke pomoći „Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave u implementaciji opštinskih razvojnih grantova“ i članovi mreže iz drugih institucija.

U radu Mreže, u svojstvu predavača, učestvovala je Svetlana Olenik, ekspertica za izradu projekata iz Srbije. Kroz predavanje, menadžeri opština i ostali učesnici detaljno su se upoznali sa IPA II, novim okvirom za pretpristupnu podršku Evropske unije za period 2014-2020, osnovnim karateristikama i programiranjem i sa izmjenama u odnosu na IPA I. Učesnicima su predstavljene oblasti politika u okviru IPA II: reforme kao dio priprema za članstvo u EU i izgradnja institucija i kapaciteta; društveno-ekonomski i regionalni razvoj; zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, unapređenje ravnopravnosti polova i razvoj ljudskih resursa; poljoprivreda i ruralni razvoj; i regionalna i teritorijalna saradnja. Pomoć u svih pet oblasti politika sprovodiće se kroz podršku reformama, usklađivanje zakona, izgradnju kapaciteta i investicije, dok će posebna pažnja biti posvećena dobroj upravi, vladavini prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Prilikom predstavljanja postupka programiranja IPA II, poseban akcenat je stavljen na Sektorsku budžetsku pomoć (SBS) i na strukturu obrazaca programskih dokumenata: Sektorskog planskog dokumenta (SPD) i Akcionog dokumenta (AD).

Najveći dio vremena izdvojen je za praktični rad učesnika. Od strane ekspertice date su jasne i konkretne smjernice, a učesnici, podijeljeni po grupama, detaljno su razradili aktivnosti i logike intervencija Akcionog dokumenta, što je nastavak obuke započete na prethodnom sastanku Mreže, u Kolašinu, 04-05.februara.

Kategorija: