Prezentovana Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika
23.03.2015

19.03.2015 fotooStrategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije, predstavljeni su tokom prethodne sedmice visoko-rukovodnom kadru svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, najprije u Podgorici, za službenike centralnog regiona, zatim u Baru za zaposlene u opštinama južnog regiona i na kraju u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona Crne Gore.

Sa dokumentima su lokalne službenike upoznali predstavnici ključnih institucija koje su učestvovale na izradi Strategije – Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za kadrove i Zajednica opština Crne Gore. Prezentovani su ciljevi, smjernice, pravna, institucionalna i organizaciona struktura, neophodna za razvoj ljudskih resursa u lokalnoj samoupravi, a koji su definisani Strategijom. Takođe, predstavljeno je trenutno stanje u jedinicama lokalne samouprave u pogledu upravljanja ljudskim resursima, probleme koji se ogledaju kroz višak zaposlenih, nedostatak motivacije, znanja, sposobnosti i vještina zaposlenih, ne vršenje kadrovskog planiranja, i sl.

Uprava za kadrove i Zajednica opština su prepoznati kao glavni nosioci funkcije osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

Istaknuto je da se uloga Ministarstva unutrašnjih poslova, na ovom planu, ogleda u kontekstu nadležnosti koja se odnosi na predlaganje i sprovođenje strateškog i pravnog okvira za razvoj upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, vršenju poslova koji se odnose na funkcionisanje i primjenu propisa iz oblasti lokalne samouprave, sprovođenju međunarodne saradnje i međunarodnih ugovora, te davanju mišljenja na predloge zakona i drugih propisa vezanih za oblast lokalne samouprave. Uloga Uprave za kadrove je u pogledu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika zasnovana na nadležnosti, znanju i iskustvu ovog organa u oblastistrategija 19.03.2015 upravljanja ljudskim resursima, dok je uloga Zajednice opština Crne Gore prepoznata u podršci jedinicama lokalne samouprave za ustanovljavanje moderne funkcije upravljanja ljudskim resursima i pružanju obuka radi jačanja kapaciteta opština.

Ovim dokumentom utvrđuju se dalji pravci reforme javne uprave i strateški ciljevi za stvaranje efikasne, efektne, profesionalne, servisno orjentisane javne uprave, koja je u funkciji građanina, privrednih i drugih subjekata.

Kategorija: