Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti – prezentacija projekta „Rehabilitacija i resocijalizacija korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori“
20.03.2015

s6Komisija za društvene djelatnosti održala je sjednicu 20. marta  2015. godine, u prostorijama JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, na Kakarickoj gori, u Podgorici.

Sjednica je bila posvećena predstavljanju dosadašnjih rezultata projekta „Rehabilitacija i resocijalizacija korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori“, u čijoj je realizaciji Zajednica opština Crne Gore jedan od partnera. Projekat se finansira iz sredstava  EU grant šeme za medjuopstinske projekte,  a uz sufinansiranje Glavnog grada Podgorica, kao vodećeg partnera na projektu i Vlade Crne Gore. Partneri na projektu su i  opština Nikšić, opština Tivat i  NVO 4Life.

Sjednica Komisije bila je proširena predstavnicima lokalnih sekretarijata za društvene djelatnosti i predstavnicima kancelarija za prevenciju narkomanije. Cilj sjednice bio je upoznavanje predstavnika jedinica lokalne samouprave sa ostvarenim i budućim projektnim aktivnostima, kao i sa mogućnostima  uključivanja opština u realizaciju projekta, sa aspekta populacije koja koristi usluge ove ustanove.

Menadžer projekta, Vladimir Rajičić, naveo je da se početak rada ženskog paviljona Ustanove očekuje u septembru ove godine. U najavi predstojećih aktivnosti, predložio je organizovanje sjednice Komisije za društvene djelatnosti u proširenom sastavu, koja bi se održala pred samo otvaranje ženskog paviljona, kako bi predstavnici jedinica lokalne samouprave imali priliku da se upoznaju sa načinom organizacije, Programom rada i planranim aktivnostima novoizgrađenog paviljona  Ustanove.

Kategorija: