Izabrani pilot projekti u okviru projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava”
10.03.2015

Pages from giz fotoNa javni poziv u okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava” za prijavu pilot projekta, projekte je prijavilo 11 jedinica lokalne samouprave.

Izborna komisija u sastavu: Jasna Sekulović, GIZ ORF EE, Mimo Mirković, tehnički ekspert i Ivana Lalević, projekt koordinator, Zajednica opština Crne Gore, na osnovu utvrđenih Kriterijuma za ocjenu pilot projekta,  izvršila je bodovanje i sačinila rang listu.

Imajući u vidu da je pristigao veći broj kvalitetnih prijava, Komisija je odlučila da planirana sredstva raspodijeli za realizaciju više projekata. Nakon detaljnog uvida u dostavljenu dokumentaciju, rang liste i posjeta najbolje rangiranim opštinama, Komisija je donijela

 O D L U K U

o izboru pilot projekata koji će se realizovati u opštinama u  okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava”

  • Projekat opštine Danilovgrad, za mjere – Opremanje eksploatacionog bunara i instalacija jake struje u zgradi Centra za kulturu opštine Danilovgrad
  •  Projekat opštine Berane, za mjeru – Nabavka i izvođenje radova na zamjeni kotla i uvođenje peleta u zgradi JU Dnevni centar opštine Berane
  •  Projekat Glavnog grada Podgorica, za mjeru – Izrada, transport i montaža fasadne PVC stolarije na zgradi Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica
  •  Projekat opštine Nikšić, za mjeru – Nabavka i montaža LED svjetiljki u Njegoševoj ulici (dio od ulice Nika Miljanića do ulice Novaka Ramova).

Jedinice lokalne samouprave čiji projekti su izabrani će sa GIZ-om potpisati Ugovor o lokalnoj subvenciji.

Kategorija: