Nastavak saradnje sa Razvojnom agencijom Republike Češke
26.01.2015

Zajednica opština i Razvojna agencija Republike Češke nastavit će uspješnu saradnju koja traje već četiri godine na planu izrade katastra vodotoka pogodnih za izgradnju malih hidroelektrana snage do 1MW.  O nastavku saradnje na sastanku održanom 26.01.2015. godine u prostorijama Zajednice opština razgovarali su generalni sekretar Refik Bojadžić i predstavnik Razvojne agencije Republike Češke u Crnoj Gori, gospodin Izudin Gušmirović. Dogovoreno je da Češka razvojna agencija tokom 2015. godine obezbijedi finansijsku podršku za izradu Studije izvodljivosti izgradnje malih hidroelektrana na cjevovodu gradskih vodovoda u opštinama Rožaje i Gusinje. Izrada ovih studija i njihovo simbolično predavanje u vlasništvo pomenutim  jedinicama lokalne samouprave omogućiće tim opštinama, da u skladu sa svojim mogućnostima i procijenjenim energetskim potencijalom hidroenergije u gradskim vodovodima dobiju potrebne saglasnosti i dozvole za izgradnju odgovarajućih mini hidro elektrana. Osim značajnih ušteda za utrošenu električnu energiju koja trenutno predstavlja značajan izdatak u budžetima jedinica lokalne samouprave,  opštine Rožaje i Gusinje bi mogle da se pojave kao proizvođači električne energije i da po tom osnovu imaju značajan prihod u svojim budžetima. Fizibiliti studija će, osim procjene vodnog i energetskog potencijala, sadržati i smjernice o odgovarajućoj hidro-mašinskoj opremi koju je potrebno instalirati na izabranom dijelu gradskog cjevovoda.

Zajednica opština će, uz firmu „Sistem- MNE“d.o.o iz Podgorice, koja će izvršiti potrebna mjerenja biti krajnji korisnik projekta, čija je ukupna vrijednost 10.380 eura. Nakon završetka projekta, Studije izvodljivosti će simbolično biti predate u vlasništvo opštinama Rožaje i Gusinje. Prema potpisanom aplikacionom dokumentu obaveza Zajednice opština je da obezbijedi odgovarajuću komunikaciju sa izabranim opštinama i pruži stručnu pomoć u odnosu na pravnu regulativu kojom se uređuje ova oblast.

Tokom razgovora najavljena je mogućnost realizacije i drugih projekata u ovoj oblasti, a posebno nastavak projekta izrade katastra vodotoka, koji će se odnositi na utvrđivanje energetskog potencijala na većim vodotocima.

Kategorija: