Neophodno hitno saniranje finansijskih problema opština
24.11.2014

sastanak sa min.fin 24.11.2014 small

Sastanak ministra finansija dr Radoja Žugića, sa Gradonačelnikom Glavnog grada i predsjednicima opština, u cilju razmatranja mjera za uspostavljanje fiskalne održivosti lokalnih samouprava održan je 24.11.2014. godine. Sastanku su prisustvovali i Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i direktor Poreske uprave dr Milan Lakićević.

U uvodnom izlaganju, ministar Žugić je naglasio da su nerealno budžetsko planiranje, sa jedne, i neusklađenost potrošnje u odnosu na realne poreske kapacitete privrede i stanovništva, sa druge strane, uzrokovali brojne probleme koji karakterišu sistem javnih finansija na lokalnom nivou. Najizraženiji je problem značajne akumulacije neizmirenih obaveza pojedinih opština prema Državi, bankama i dobavljačima. Takođe su, u značajnom broju opština, prisutni problemi viška zaposlenosti i nerealnog sistema zarada. Ističući da postoje i opštine koje, poslujući u istom zakonodavnom okviru, funkcionišu bez finansijskih problema, ministar Žugić je ocijenio da, u pojedinim lokalnim samoupravama, postoje elementi nedomaćinskog ponašanja i da je krajnje vrijeme da se isti iskorijene.

Složivši se da je ovakav vid međusobne koordinacije koristan, predstavnici lokalnih samouprava uzeli su učešće u raspravi, prezentujući aktuelnu finansijsku situaciju u opštinama, probleme sa kojima se suočavaju i određene mjere koje su preduzimane ili se preduzimaju u pravcu njihovog saniranja.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je, u svom izlaganju, posebno istakao probleme izazvane izmjenama zakonskih propisa kojim se uređuje sistem finansiranja lokalne samouprave, a koje su prouzrokovale ukidanje, odnosno smanjenjenje lokalnih javnih prihoda, te je, u tom pravcu, govorio o predlozima izmjena zakonskih rješenja kojima bi se stanje lokalnim finansijama unaprijedilo.

Ocijenivši da je stanje u finansijama lokalnih samouprava neodrživo i da urušava ukupan fiskalni sistem, te da je neophodno definisati i preduzeti mjere u pravcu hitnog saniranja evidentiranih problema, na sastanku je predloženo usvajanje sljedećih zaključaka:

  • Zadužuje se Ministarstvo finansija da formira radni tim, sačinjen od predstavnika ministarstva, Zajednice opština i lokalnih samouprava, koji će biti zadužen da, za svaku opštinu ponaosob, elaborira stanje po osnovu dugova, u cilju njihovog reprogramiranja, i definiše krirerijume za reprogram, u skladu sa objektivnim okolnostima, odnosno ekonomskom snagom pojedinačnih opština;
  • Ovaj radni tim imaće za zadatak i da definiše i uputi Vladi na razmatranje prijedlog da se jedan dio dugova opština konvertuje kroz funkcionalnu imovinu, što bi, u određenoj mjeri, rasteretilo javne finansije lokalnih samouprava;
  • Zadužuju se opštine da prijave sve poreske obaveze, zaključno sa 31.12.2014. godine;
  • Zadužuje se Poreska uprava da, od 1. januara 2015. godine, primjenjuje zakonske mjere prema svim opštinama i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština, a koji vrše isplatu zarada u neto iznosu, bez obračunatih poreza i doprinosa;
  • Zadužuju se opštine Berane i Plav da, sa predstavnicima Ministarstva finansija, usaglase raspodjelu sredstava Egalizacionog fonda sa novoformiranim opštinama – Gusinjem i Petnjicom;
  • Zadužuje se Ministarstvo finansija i Poreska uprava da iskontrolišu realizaciju zaključka Vlade u pojedinačnim opštinama, a po kome je bilo definisano da 50% prihoda od prodaje imovine bude usmjereno za plaćanje dugova prema državnom budžet.

Ministar finansija je podvukao spremnost ministarstva i Vlade da budu partneri svim opštinama koje pokažu spremnost da daju doprinos rješavanju aktuelnih problema i uspostavljanju fiskalne održivosti.

 

Kategorija: