Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 14. novembra 2014. godine
29.10.2014

Korica-Najbolje prakse 2014Zajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

–   Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou 

–  Transparentnost rada lokalne samouprave u funkciji borbe protiv            korupcije na lokalnom nivou                               

–   Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi

–    Razvoj i pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou

 Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu je produžen do 14. novembra 2014. godine.

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se uključe u realizaciju ovog projekta i dostave primjere dobre prakse iz svoje opštine na adresu  uom@t-com.me.

Formular za prijavu najbolje prakse (word) 

 

Kategorija: