Priprema Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta
02.10.2014

New ImageUređivanje prostora je Zakonom o lokalnoj samoupravi utvrđeno kao jedan od sopstvenih poslova lokalne samouprave dok su Zakonom o uređenju prostora utvrđena lokalna planska dokumenta koja donosi jedinica lokalne samouprave. Iako je sama priprema lokalnih planskih dokumenata povjerava profesionalnim timovima, priprema programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta utvrđena je kao nadležnost i obaveza lokalne samouprave.

Budući da se organi lokalne uprave osnivaju prvenstveno radi obavljanja administrativnih poslova, u najvećem broju lokalnih samouprava nema dovoljno stručnog kadra, niti znanja i iskustava da bi se kvalitetno odgovorilo na jedan ovako kompleksan posao koji zahtjeva multidisciplinarni pristup i presjek cjelokupnih životnih i privrednih aktivnosti koje se obavljaju ili za koje ima potencijala da se obavljaju na određenom području odnosno teritoriji za koju se plan donosi. U praksi to veoma često rezultira situacijom da lokalne samouprave nijesu zadovoljne kvalitetom pripremljenog planskog dokumenta, dok planerske kuće, koje su bile angažovane za njegovu pripremu, odgovaraju da na kvalitet rješenja u planskom dokumentu značajno utiče i kvalitet programskog zadatka.

Imajući prethodno u vidu, Zajednica opština je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, započela aktivnosti na pripremi priručnika koji bi sadržavao smjernice za kvalitetno sagledavanje postojećeg stanja i planiranja ubrzanog razvoja potencijala određenih područja moglo pozitivno uticati na valorizaciju prostora koji su povjereni lokalnoj samoupravi a samim tim i na podizanje standarda života građana i privrednih subjekata. Glavni cilj izrade priručnika je podizanje znanja nadležnim organima lokalne samouprave i lokalne uprave za pripremu programskih zataka za izradu lokalnih planskih dokumenata, kako bi im se na taj način omogućilo da budu nosioci kreiranja lokalne politike razvoja zajednice u cjelini, kao i da na adekvatan način zaštite javni interes kroz prostorno planiranje.

Kategorija: