Crna Gora na putu prema Evropi: lokalni lideri pozdravili napredak i izrazili namjeru da podrže zamah reformi
27.10.2014

viber imageLokalni i regionalni lideri iz EU i Crne Gore izrazili su odlučnost da nastave sa podsticanjem reformi u sklopu tekućih pregovora o pristupanju. Uprkos tome što je Evropska komisija nagovijestila da u sljedećih pet godina nove države neće pristupati Evropskoj uniji, lideri iz Zajedničkog savjetodavnog odbora (ZSO) pozdravili su napredak reformi i pozvali na ulaganje dodatnih sredstava na lokalnom nivou za dalje podsticanje promjena.

U sklopu priprema za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, Zajednički savjetodavni odbor okupio je lidere lokalnih i regionalnih tijela vlasti iz Komiteta regiona EU i Crne Gore. Zajednički savjetodavni odbor u ponedjeljak je održao u Kotoru svoj četvrti sastanak na kome se raspravljalo o reformama lokalne samouprave, poljoprivredi, ruralnom razvoju i reformi usluga od opšteg ekonomskog interesa (tj. usluga koje pružaju javne vlasti) u Crnoj Gori.

U ime grada domaćina skup je pozdravila predsjednica opštine Kotor Marija Ćatović.

Učesnike je pozdravio i Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Cetinja i novi kopredsjedavajući ZSO-a: „Crna Gora je, siguran sam, u proteklom periodu dokazala da je u potpunosti posvećena ispunjavanju kriterijuma iz Kopenhagena kao preduslova za pridruženje EU. Zajednica opština Crne Gore, kao i sve crnogorske opštine, opredijeljeni su da daju svoj maksimalan doprinos implementaciji evropskih standarda na lokalnom nivou, što nažalost nije prepoznato u poslednjem izvještaju Evropske komisije koji je naveo da nije bilo napretka u jačanju transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti na lokalnom nivou.  Svjesni smo da nas čeka ogroman posao, ali, isto tako, znamo da smo dosta toga već uradili, što svakako treba biti prepoznato prilikom pripreme Izvještaja o napretku.“

Stanisław Szwabski (PL/EA), predsjedavajući Gradskog savjeta Gdynije i kopredsjedavajući u ZSO-a naglasio je da „političke smjernice za novu Evropsku komisiju ukazuju na to da u sljedećih pet godina neće biti novih proširenja. Međutim, to ne znači da trebamo da usporimo pripreme. Naprotiv, moramo i dalje da podržavamo reforme i da ostanemo motivisani kako bismo bili spremni kada dođe vrijeme. Takođe moramo da osiguramo da se pretpristupni (IPA) fondovi u Crnoj Gori koriste na najbolji mogući način za postizanje napretka na prioritetnim područjima i da od njih ima koristi na lokalnom nivou.“

Nakon toga su uslijedili govori Tamare Srzentić, direktorice u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Andre Lys, šefa Sektora saradnje u Delegaciji EU u Crnoj Gori i Franc Šauzberger (AT/EPP), izvjestioca imenovanog za mišljenje Komiteta regiona na temu „Strategija proširenja i glavni izazovi u periodu 2014–2015“.

Franc Šauzberger je ukazao na napredak koji su jedinice lokalne samouprave ostvarile u proteklom periodu u procesu evropskih integracija. Kako je dodao, to će biti konstatovano i u narednom mišljenju Komiteta regiona EU.

U prvom dijelu sastanka, članovi ZSO-a raspravljali su i o Akcionom planu za reforme lokalne samouprave u Crnoj Gori koji je predstavila Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore. Cilj tog plana je da se razvije i racionalizuje sistem lokalne samouprave Crne Gore. Komitet regiona pozdravio je napore koje Crna Gora preduzima u izgradnji državne i lokalne samouprave i napretku koji je postigla u pregovorima o pristupanju.

Raspravljalo se i o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i o uslugama od opšteg interesa. Uprkos napretku postignutom na području poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, usklađivanje sa zakonodavstvom EU na ovom području još je u relativno ranoj fazi.

U posljednjem izvještaju Evropske komisije navodi se da Crna Gora, ako želi da zadovolji pravila EU-a, treba da nastavi sa reformama zakonodavstva i ponovo definiše njegov djelokrug na području usluga od opšteg interesa kao što su energija, komunikacije i saobraćajna infrastruktura.

 Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, koji je bio uvodničar u ovu temu,  je ukazao na to da „Evropska unija naglašava važnost usluga od javnog interesa dajući im značaj zajedničkih vrijednosti Unije i traži od država članica, ali i od država kandidata da vode računa o tome da se usluge od javnog interesa pružaju na osnovu ekonomskih  i finansijskih kriterijuma, koji omogućavaju ispunjavanje njihovih zadataka. Dostupnost, kvalitet i efikasnost  usluga  od javnog interesa po pristupačnoj cijeni, na cijeloj teritoriji, svim korisnicima,  je izazov na koji treba da odgovori lokalna vlast u CG u dobroj komunikaciji i saradnji sa centralnom vlašću“.