Zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti
24.10.2014

komisijaKomisija za finansiranje lokalne samouprave i Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore održale su 21.10.2014. godine u Podgorici zajedničku sjednicu na kojoj su razmatrana pitanja koja su od posebnog značaja za stvaranje održivog sistema finansiranja lokalnih samouprava i obezbjeđivanje kvalitetnog funkcionisanja sistema uređenja prostora i izgradnje objekata.

Posebnu pažnju članovi komisija su posvetili razmatranju teksta Nacrta o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti. Po njihovom mišljenju, predložena zakonska rješenja neće doprinijeti unapređenju fiskalne politike na lokalnom nivou, pa su iskazali bojazan da se primjenom istih neće obezbijediti prevazilaženje problema nelikvidnosti budžeta jedinica lokalne samouprave i nadomještavanja izgubljenih prihoda opština, već će se proizveti još veće negativne posljedice na budžete jedinica lokalne samouprave.

U tom smislu, posebna je pažna posvećena diskusiji povodom predloga sadržanih u Nacrtu Zakona koji se odnose na: povećanje donjeg limita stope poreza na nepokretnosti; oslobađanje obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti na građevinske objekte i posebne djelove stambene zgrade koji se u poslovnim knjigama investitora vode kao „zalihe gotovih proizvoda“ i koji su namijenjeni daljoj prodaji za godinu u kojoj je izdata upotrebna dozvola; utvrđivanje niže stope poreza za ugostiteljske objekte sa 4**** i više zvjezdica, i dr., čime se znatno utiče na povećanje opterećenja poreskih obveznika (izuzev onih na koje se odnose oslobođenja i olakšice), što će u krajnjem imati za posljedicu znatno manji stepen naplate prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti. Nakon vrlo konstruktivne rasprave, pripremljeno je Izjašnjenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i dostavljeno nadležnom Ministarstvu finansija.

Članovi Komisija su, takođe, u svjetlu pripreme novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, diskutovali o odnosima i međusobnom uticaju poreza na nepokretnosti i naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Zauzet je jedinstveni stav da se naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao najizdašniji i jedini održivi izvor kapitalnih prihoda jedinica lokalne samouprave, ne može ukinuti, naročito ne na račun povećanja opterećenja obveznika poreza na nepokretnosti.

Pored navedenog, razmatrana je i Inicijativa za prenamjenu poslovnih prostora u stambene, koja ima za cilj da se građanima omogući da svoje preduzetničke inicijative, odnosno potrebe za stanovanjem prilagode trenutnoj socio-ekonomskoj situaciji. Pripremljena Inicijativa će biti podnijeta nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Izjašnjenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

Kategorija: