Obuka na temu “Kancelarijsko poslovanje”
17.06.2014

obuka - kancelarijsko poslovanje jun2014Zajednica opština, u saradnji sa Upravom za kadrove, a u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine, organizovala je obuku na temu „Kancelarijsko poslovanje“.

Za opštine centralnog regiona Crne Gore, obuka je realizovana 03.juna u Danilovgradu, gdje je prisustvovalo 40 polaznika, dok je u Baru, za opštine primorske oblasti, obuka organizovana 17. juna, a bilo je prisutno 20 polaznika.

Predavač na obuci bio je g-din Čedo Kaluđerović, upravni inspektor I.

Cilj obuke je upoznavanje sa osnovnim pravilima kancelarijskog poslovanja, pravnim osnovom i okvirom kancelarijskog poslovanja, razvrstavanjem i raspoređivanjem predmeta, evidentiranjem akata. Takođe, polaznici su se upoznali sa načinom vraćanja riješenih predmeta pisarnici, arhiviranjem i čuvanjem predmeta, izvještavanjem o stanju rješavanja upravnih stvari, službenom zabilješkom i ostalim pitanjima značajnim za kancelarijsko poslovanje.

Ciljna grupa obuke bili su zaposleni koji rade u građanskom birou i novozaposleni u organima lokalne uprave i službama opštine.

Polaznici su obuku ocijenili visokim ocjenama, istakavši da je bila jako korisna i sveobuhvatna.

Obuka na ovu temu za zaposlene u opštinama sjevernog regiona Crne Gore, planirana je za 8.jul u Bijelom Polju.

Kategorija: