Obilježavanje 23 juna- Dan javnih službi
19.06.2014

PosterMinistarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Upravom za kadrove, Regionalnom školom za državnu upravu – ReSPA i nevladinim udruženjem „Institut Alternativa“, obilježiće 23. jun – Dan javne službe (UN Public Service Day).

Skupština Ujedinjenih nacija Rezolucijom  57/277  decembra 2002 godine, proglasila je 23 jun kao  Dan javne  službe ( A/RES/57/277), koji je prvi put obilježen 2003 godine.

Obilježavanjem 23 juna, Dana javne službe, želi se ukazati na značaj i doprinos javne administracije u razvoju društva i zajednice, promovisati principi i vrijednosti na kojima počiva rad javne službe, afirmisati uloga i doprinos javnih službenika  u stvaranju efikasne i odgovorne  javne administracije i ohrabriti  mladi ljudi za razvijanje karijere u javnom sektoru.

Imajući u vidu da lokalna samouprava predstavlja važan dio u sistemu  javnih službi, koja je najbliža građanima, jedinice lokalne samouprave će učestvovati u obilježavanju ovog dana, organizovanjem aktivnosti „ Dan otvorenih vrata“, iskazujući i na ovaj način svoju otvorenost prema građanima.

Kategorija: