Mišljenje na Nacrt Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godina
13.06.2014

pozvali-investitore-azerbejdzana-da-ulazu-sjever-crne-gore-slika-65950Ministarstvo ekonomije pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine i pozvalo zainteresovanu javnost da, u cilju pripreme što kvalitetnijeg dokumenta dostavi primjedbe, predloge i sugestije. U skladu sa tim, Zajednica opština je razmotrila Nacrt Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine, i u odnosu na istu, pripremila Mišljenje koje je dostavljeno Ministarstvu ekonomije, kao obrađivaču.

Nacrt Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godina usmjeren je ka postizanju ravnomjernijeg socio-ekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovan na konkurentosti, inovativnosti i zapošljavanju radi povećanja ukupne razvijenosti ekonomije, uz postepeno smanjivanje regionalnih razlika, što po mišljenju Zajednice opština, daje poseban kvalitet ovom dokumentu. Na taj način u punoj mjeri dolazi do izražaja princip kohezije u razvoju Crne Gore koji jedino može dati prave i pune rezultate u smanjivanju regionalnih razlika i stepenu razvijenosti, kao i u stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave pojedinačno.

U prilog ovakvog stava idu i strateška opredjeljenja razvoja Crne Gore sadržana u tri pravca razvoja: pametan, održiv i inklizivan rast. No, imajući u vidu raspoložive resurse koji su evidentni u svim regionima, posebnu pažnju treba posvetiti održivom razvoju zasnovanom na razvoju strateških grana, kakve su: poljoprivreda i ruralni razvoj, šumarstvo, energetika, saobraćajna infrastruktura i životna sredina. Razvoj ovih grana je od neprocjenljivog značaja naročito za pozitivnu afirmaciju područja sjeverni region, čijem razvoju u narednom periodu je neophodno posvetiti mnogo više pažnje, uz izgrađen efikasan sistem i mehanizme podrške bržem razvoju tog područja.

Zajednice opština Crne Gore je dala određeni broj predloga sa ciljem unapređenja teksta Nacrta Strategije koji se odnose na: uspostavljanje adekvatnog institucionalnog okvira u funkciji bržeg regionalnog razvoja; formiranje timova za izradu i implementaciju IPA projekata u okviru institucije menadžera u svakoj jedinici lokalne samouprave; kompletiranje liste nacionalnih strateških dokumenata na kojima se bazira Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine; formiranje “revolving fonda” za pomoć jedinicama lokalne samouprave za koofinansiranja EU projekata; preispitivanje modela po kojem se visina ulaganja u regionalni razvoj mjeri kroz ulaganje po glavi stanovnika, itd.

 Mišljenje na Nacrt Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godina

Kategorija: