Plan realizacije obuka za period april – jul 2014. godine
25.04.2014

Nacionalni savjet za obuke u lokalnoj samoupravu je na sjednici održanoj 02.04.2014. godine u Podgorici, između ostalog, usvojio Plan obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine. Zaposleni u jedinicama lokalne samoupravu će o terminima održavanja planiranih obuka biti blagovremno obavješteni.

Plan realizacije obuka za period april-jul 2014 godine

Kategorija: