Održan kurs za energetske menadžere
05.02.2014

Kurs energetski menadzerMašinski fakultet je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, danas u zgradi Tehničkih fakulteta u Podgorici organizovao pilot kurs “ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA”.

Ovaj kurs se realizuje u sklopu TEMPUS projekta SD TRAIN (Trening kursevi o održivom infrastrukturnom razvoju za javne službe u zemljama Zapadnog Balkana) koji finansira Evropska Unija.

Kurs je namijenjen službenicima za energetski menadžment u lokalnim samoupravama. Cilj kursa je unapređenje njihovih znanja i vještina neophodnih u obavljanju poslova i zadataka kojima se obezbjeđuje sprovođenje zakonskih obaveza u odnosu na racionalno korišćenje i odgovarajuće upravljanje energetskim izvorima na nivou jedinica lokalne samouprave.

Energetski menadžeri su imali priliku da kroz nekoliko prezentacija koje su pripremili profesori Mašinskog fakulteta, koji je nosilac ovog projekta u Crnoj Gori, predstave viziju daljeg razvoja energetske efikasnosti u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na trenutnu situaciju i izazove sa kojima se lokalne samouprave u ovoj oblasti svakodnevno susreću.

Milorad Burzan, savjetnik u Ministarstvu ekonomije, kao predstavnik resora zaduženog za sprovođenje politike u ovoj oblasti, predstavio je pravni okvir na državnom i lokalnom nivou i ukazao na neophodnost izmjene pojedinih rješenja koja će doprinijeti potpunijoj implementaciji načela na kojima se zasniva energetska efikasnost.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, je u svom uvodnom izlaganju ocijenio da Crna Gora svoj pravni sistem bazira na opredjeljenju da bude “ekološka država”, koja će svoj dalji razvoj temeljiti na načelima održivog razvoja, kao jednog od postulata modernog društva.

Predavači na kursu su eminantni stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti: dr Radoje Vujadinović, prof. dr Igor Vušanović, prof. dr Nenad Kažić, prof. dr Petar Vukoslavčević i drugi. Ovaj kurs će biti nastavljen tokom godine, a baziraće se na potrebama energetskih menadžera, kojima će, osim neposrednih predavanja, biti dostupne i informacije sa odgovarajućeg sajta koji je u okviru projekta koncipiran za sakupljanje svih relevantnih informacija iz ove oblasti. O terminu drugog kursa, energetski menadžeri će, preko Zajednice opština, biti blagovremeno obaviješteni.

Kategorija: