Sastanak Izbornog panela za Program Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2013. godinu
05.12.2013

DSCF0345Povodom realizacije projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2013. godinu“, Zajednica opština Crne Gore je, uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori, organizovala 05.12.2013. godine u Podgorici sastanak na kome su jedinice lokalne samouprave prezentovale prakse sa kojima su konkurisale za najbolju praksu u 2013. godini.

Sastanku su prisustvovali članovi Izbornog panela: Ljubinka Radulović, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore; Siniša Stanković, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma; Svetlana Laušević, viša  saradnica na programu demokratizacije, Kancelarija OEBS-a u Crnoj Gori, kao i zamjenici članova: Olivera Grbović, šef Odsjeka za praćenje i sprovođenje propisa u lokalnoj samoupravi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Lidija Knežević, lokalni koordinator za Podgoricu Koalicije nevladinih organizacija „Saradnjom do cilja“.

 

U oblasti „Priprema i sprovođenje projekata finansiranih iz EU fondova“, svoje prakse su prezentovali:

–          Opština Berane – „Fondovi Evropske unije – šansa i izazov“ – praksu prezentovala Olja Stojanović;

–          Opština Bijelo Polje – „Dobra Kancelarija za EU projekte – za evopski standarad“ – praksu prezentovano Sanel Ljušković;

–          Opština Mojkovac – „Rekonstrukcija sportske hale u Mojkovcu“ – praksu prezentovala Jelena Vučetić;

–          Opština Nikšić – „Jačanjem kapaciteta do sredstava iz EU fondova“ – praksu prezentovala Slobodanka Roganović;

–          Opština Ulcinj – „ Osnivanje i funkcionisanje kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte“ – praksu prezentovao Arslan Hajdinaga.

Na temu „Turistički potencijali u funkciji lokalnog razvoja“ prakse u prezentovali:

–          Glavni grad Podgorica – „Pozicioniranje turističkog proizvoda na internacionalnom tržištu“ – praksu prezentovao Vladimir Rajčić;

–          Opština Bijelo Polje – „Obuka za turističke vodiče“ – praksu prezentovala Violeta Obradović;

–          Opštine Budva i Kotor – „Implementacija Katastra turističkih kapaciteta – GIS Budva i Kotor“ – praksu prezentovala Sanja Marinović;

–          Opština Kotor – „Lokalitet „Rimski mozaici“ – Risan“ – praksu prezentovala Emilija Radulović.

Praksu iz oblasti „Inovatinost u pružanju komunalnih usluga“ prezentovala je, u ime Glavnog grada Podgorica, Ana Vukčević, a na temu „Izgradnja sekundarne mreže vodovodne mreže na seoskom području“.

Iz oblasti „Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica“, praksu su predstavili:

–          Prijestonica Cetinje – „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ – praksu prezentovao Momčilo Marinović;

–          Opština Berane – „Unapređenje integracije Roma i Egipćana u Opštini Berane“ – praksu prezentovala Rita Barjaktarović;

–          Opština Budva – „Jačanje saradnje organizacija civilnog društva i lokalne samouprave“ – praksu prezentovala Tanja Kaženegra;

–          Opština Mojkovac – „Rudnici kulture“ – praksu prezentovala Dragica Vučinić;

–          Opština Pljevlja – „NVO „Pljevaljski sir“ i lokalna uprava u ostvarivanju Strategije ruralnog razvoja Opštine Pljevlja 2011-2015. godine“ – praksu prezentovala Nataša Vuković.

 

Poslije izvršenih prezentacija, članovi Izbornog panela su održali sastanak na kojem su razmatrali prijavljene prakse i izvršene prezentacije. Izborni panel će odluku o izboru najbolje prakse donijeti nakon još jednog kraćeg sastanka, a odluku o izboru će dostaviti svim učesnicima Programa.

Kategorija: