Obuka na temu „Pravo na zaštitu lokalnih službenika i namještenika, postupak kod Komisije za Žalbe“
03.12.2013

obuka bpZajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala tri obuke na temu „Pravo na zaštitu lokalnih službenika i namještenika, postupak kod Komisije za Žalbe“, i to u Podgorici, 19.novembra za opštine centralnog regiona, zatim u Bijelom Polju, 29.novembra za opštine sjevernog regiona i u Baru, 02.decembra za opštine južnog dijela Crne Gore. Obuka je realizovana po Planu realizacije obuka za period oktobar-decembar 2013. godine koji je pripremljen na osnovu sprovedene analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi 2012. godine.

 Predavači su posebno ukazali na probleme u shodnoj primjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima, probleme u praksi kod odlučivanja u prvostepenom postupku, osnivanjem i statusom Komisije za žalbe na lokalnom nivou, njenim nadležnostima, načinom rada i odlučivanjem, stavovima sudske prakse i drugim pitanjima u vezi sa temom obuke.

Učesnici su imali mogućnost da razmjene mišljenja i iskustva iz prakse jedinica lokalne samouprave.

Predavači su bili g-đa Mišela Manojlović, predsjednica Komisije za žalbe Glavnog grada i g-đa Snežana Radović, predsjednica Komisije za žalbe Crne Gore.

 Polaznici su izrazili veliko zadovoljstvo, kako zbog organizovanja obuke na ovu temu, tako i načinom predavanja.

Kategorija: