Izabran Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore
16.12.2013

DSCF037229-ta sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore održana je 16.12.2013. godine u Podgorici. Upravni odbor je na ovoj sjednici imenovao Refika Bojadžića,  dipl. pravnika iz Bijelog Polja, za Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore.

Refik Bojadžić je u dosadašnjem radnom angažmanu obavljao niz značajnih funkcija u opštini Bijelo Polje. Između ostalog, bio je potpredsjednik opštine i predsjednik Skupštine opštine u dva mandata. Bio je poslanik 24. Saziva Skupštine Crne Gore. Značajno je i njegovo angažovanje u okviru Zajednice opština gdje je u dva mandata bio predsjednik Komisije za razvoj lokalne samouprave. Učestvovao je u brojnim programima i projektima koji su realizovani od strane Savjeta Evrope i međunarodnih organizacija. Čitav radni staž proveo je u lokalnoj samoupravi na najodgovornijim i najsloženijim rukovodećim poslovima.

Ovo su sve razlozi koje je Upravni odbor imao u vidu prilikom donošenja Odluke o imenovanju g-dina Bojadžića za Generalnog sekretara Zajednice opština. Njegovim imenovanjem Zajednica opština nastavlja realizaciju svoje vizije i misije istinskog zastupnika interesa lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Upravni odbor je, takođe, na ovoj sjednici donio Zaključak da nadležne Komisija za društvene djelatnosti i Komisija za razvoj lokalne samouprave, u saradnji sa Sekretarijatom Zajednice opština, pripreme Amandmane na Predlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i iste dostave Predsjedniku Skupštine Crne Gore, kao i svim poslaničkim klubovima.

Upravni odbor se, između ostalog, upoznao sa aktivnostima na pripremi Strategije profesionalnog razvoja u lokalnoj samoupravi, a donijet je i Zaključak da Sekretarijat Zajednice opština, u saradnji sa Komisijom za razvoj lokalne samouprave, pripremi Inicijativu za formiranje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i istu dostavi Predsjedniku Vlade i Potpredsjedniku za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministru pravde.

Nakon sjednice Upravnog odbora, Skupština Zajednice opština je održala svoju 13-tu sjednicu na kojoj je, u skladu sa Statutom, dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora o imenovanju Refika Bojadžića za Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore.

 

Kategorija: